A- A A+

Utworzenie Mobilnego Punktu Wsparcia dla Organizacji Pozarządowych

W ramach Mobilnego Punktu Wsparcia dla Organizacji Pozarządowych w 2018 roku zorganizowanych zostanie 8 dyżurów doradczych (łącznie 32 godziny) w formie indywidualnych lub grupowych spotkań. To odpowiedź na potrzeby rawickich organizacji zgłaszane m.in. podczas tzw. Kawiarenek NGO. Dyżury odbywać się będą w siedzibie urzędu systematycznie od marca do grudnia na wzór Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Organizacje pozarządowe lub osoby zainteresowane założeniem organizacji będą mogły uzyskać wsparcie merytoryczne w zakresie tworzenia stowarzyszeń, aspektów prawnych, księgowych, prowadzenia działalności, zatrudniania pracowników, pozyskiwania wolontariuszy czy też pozyskiwania środków na działania. Informacje o MPWOP będą zamieszczane na www.rawicz.pl w zakładce Organizacje pozarządowe.
 
 
 
 
Terminy najbliższych dyżurów (sala 101 UMGR):
14 marca w godz. 13:00-17:00
18 kwietnia w godz. 13:00-17:00
16 maja w godz. 13:00-17:00
 
Osoba, u której można umawiać się na doradztwo to Mateusz Gzyl- specjalista ds. współpracy
tel. 65 520 78 86
DO GÓRY