A- A A+

Komunikat KRUS

Szanowni Państwo,

od dnia 1 stycznia 2018 r. weszły w życie nowe regulacje prawne dotyczące opłacania składek na ubezpieczcenie zdrowotne w sytuacji złożenia po terminie:

  • oświadczenia o rodzaju, rozmiarze prowadzonej działalności w zakresie działów specjalnych i kwocie przewidywanego dochodu z prowadzonej działalności w zakresie działów specjalnych,

  • informacji dotyczących zmian mających wpływ na wymiar składek np. zmniejszenia/zwiększenia powierzchni gospodarstwa rolnego. 

 

 

Nowe przepisy, przypadku nieterminowego złożenia powyższego oświadczenia lub informacji o zmianach, przewidują obowiązek opłacenia należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne wraz z odsetkami.

Ważne!
Zawiadomienie Kasy w terminie do dnia 31 marca 2018 r. o zmianach mających wpływ na podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu i wysokość składki na to ubezpieczenie powoli na zastosowanie przez Kasę dotychczasowych przepisów i uniknięcia powyższych konsekwencji.

 

Jednocześnie Kasa przypomina o obowiązku:

  • złożenia przez rolnika prowadzącego działy specjalne w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r. oświadczenia o rodzaju, rozmiarze prowadzonej działalności w zakresie działów specjalnych i kwocie przewidywanego dochodu z prowadzonej działalności w zakresie działów specjalnych wraz z decyzją naczelnika urzędu skarbowrgo wydanej na podstawie deklaracji o rodzajach i rozmiarze zamierzonej produkcji w roku 2018 r. W przypadku nie otrzymania z urzędu skarbowego decyzji do tego terminu należy ją złożyć nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania (obowiązek ten nie dotyczy jedynie osób, którym urząd skarbowy wydaje decyzje). 
  • informowania Kasy o zmianach mających wpływ na podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz wysokość składek na to ubezpieczenie np. zmniejszenia czy też zwiększenia powierzchni gospodarstwa rolnego w terminie 14 dni od dnia wystąpienia tych zmian.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników, ich domowników oraz osób pobierających emeryturę lub rentę rolniczą (Dz. U. z 2017 r. poz 2483).

Załączniki:
Pobierz plik (komunikat-krus.pdf)komunikat-krus.pdf[ ]570 kB
DO GÓRY