A- A A+

XLV Sesja Rady Miejskiej Gminy Rawicz

Uprzejmie zapraszam na XLV Sesję Rady Miejskiej Gminy Rawicz, która odbędzie się 20 grudnia 2017 r. o godz. 12.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz ul. Piłsudskiego 21.

Podstawa prawna do zwolnienia radnego:

Art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.)

 

 

Porządek obrad:

I.     Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

II.    Odczytanie porządku obrad sesji.

III.   Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

IV.   Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy Rawicz.

V.     Interpelacje i zapytania Radnych.

VI.   Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawicz na lata 2018-2023.

        Uchwalenie Budżetu Gminy Rawicz na 2018 rok.

VII. Podjęcie uchwał w sprawach:

        1/zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Rawiczu,

        2/zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 4 im Władysława Broniewskiego w Rawiczu,

        3/zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Janusza Korczaka w Rawiczu,

        4/Statutu Gminy Rawicz,   

        5/zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2024,

        6/zmiany uchwały budżetowej na  rok 2017.       

VIII.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

IX.   Wolne głosy i wnioski.

X.     Zakończenie.

 

 

                                                                                   Przewodniczący

                                                                        Rady Miejskiej Gminy Rawicz

                                                                              (-) Marek Przybylski 

DO GÓRY