A- A A+

INC Rating - ocena wiarygodności finansowej Gminy Rawicz

Na zlecenie Gminy Rawicz agencja ratingowa INC Rating (zarejestrowana przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych - ESMA) przygotowała ocenę wiarygodności finansowej naszej jednostki samorządowej. Przy ocenie brana jest pod uwagę rzetelność w wywiązywaniu się ze zobowiązań, a także prognozy sytuacji finansowej samorządu w przyszłości oraz analizy wszystkich typów ryzyka. Ocena A+ przyznana Gminie Rawicz plasuje nas na pozycji jednych z najwyżej ocenionych samorządów.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
źródło: www.incrating.pl
 
Agencje ratingowe odgrywają istotną rolę na globalnych rynkach papierów wartościowych oraz w sektorze bankowym – są wykorzystywane m.in. przez inwestorów, kredytobiorców, zakłady ubezpieczeń jako punkt odniesienia do obliczenia swoich wymogów kapitałowych na potrzeby analizy wypłacalności lub do obliczenia ryzyka działalności inwestycyjnej. Ratingi mają istotny wpływ na funkcjonowanie rynków oraz na zaufanie inwestorów i konsumentów. Kluczowe znaczenie ma zatem, by działalność w zakresie ratingu kredytowego była prowadzona zgodnie z zasadami uczciwości, przejrzystości, odpowiedzialności i dobrego zarządzania.
Oceny dokonywane przez niezależną, wyspecjalizowaną instytucję – jak agencja ratingowa – mają charakter publiczny, zewnętrzny.
 
 
 
 
DO GÓRY