A- A A+

Wyniki konkursu na logo jubileuszowe

We wrześniu Burmistrz Gminy Rawicz ogłosił konkurs na projekt graficzny loga jubileuszowego dla naszego miasta. 

Do 31 października do urzędu miejskiego wpłynęło 11 prac. Zgodnie z regulaminem 6 listopada odbyło się spotkanie członków komisji konkursowej - jednomyślnie na podst. § 6 pkt 4 jury postanowiło nie przyznać głównej (jednocześnie jedynej) nagrody. Uczestnikami konkursu były osoby z samego Rawicza, mieszkańcy powiatu rawickiego oraz jedna osoba z województwa łódzkiego. Różnorodne projekty nie oddawały wystarczająco specyfiki wydarzenia przypadającego w 2018 roku. Wszystkim serdecznie dziękujemy za zainteresowanie konkursem - w najbliższych dniach każdy otrzyma pisemne powiadomienie o wynikach oraz gminne upominki tradycyjną drogą pocztową. Mieszkańcom gminy przypominamy natomiast o możliwości przesyłania propozycji wydarzeń, które mogłyby odbyć się w mieście / gminie w przyszłym roku w ramach Jubileuszu. Sugestie dla komitetu organizacyjnego można przesyłać na adres e-mail 380@rawicz.eu.

DO GÓRY