A- A A+

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY RAWICZ DOTYCZĄCY OSÓB BEZDOMNYCH, SAMOTNYCH, STARSZYCH I POTRZEBUJĄCYCH.

W związku ze zbliżającym się sezonem zimowym zwracamy się do Państwa z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na sytuację osób bezdomnych, nietrzeźwych, samotnych, starszych i potrzebujących. Okres zimowy jest dla nich trudny do przetrwania ze względu na złe warunki atmosferyczne. Prosimy o wrażliwość na potrzeby tych osób oraz o podjęcie działań mających na celu ich ochronę i zapobieganie zamarznięciom. Pomóc można w szczególności poprzez zgłaszanie miejsc przebywania osób bezdomnych i innych przypadków, w których widoczna jest potrzeba udzielenia osobie schronienia, odzieży czy ciepłego posiłku.

 

 

 

Poniżej podajemy adresy placówek, do których można kierować zgłoszenia:

 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu
ul. Gen. Grota-Roweckiego 4a
63-900 Rawicz
tel. 65 545 40 37
 
Komenda Powiatowa Policji w Rawiczu
ul. Sienkiewicza 23
63-900 Rawicz
tel. alarmowy: 997 lub 112
tel. 65 546 62 00
 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Komenda Powiatowa Policji w Rawiczu na bieżąco współpracują ze sobą w zakresie rozwiązywania zgłaszanych problemów.
Jednocześnie informujemy, że na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakładce Akcja "Zima" znajdują się wykazy placówek noclegowych oraz ośrodków wsparcia doraźnego dla osób bezdomnych wraz z danymi teleadresowymi.
Państwa pomoc i zgłoszenie może uratować komuś życie.
DO GÓRY