A- A A+

XLII Sesja Rady Miejskiej Gminy Rawicz

Uprzejmie informuję, że  XLII  Sesja Rady Miejskiej Gminy Rawicz, odbędzie się 18 października 2017 r. o godz. 12.00 w sali 102 Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz.

 

Porządek obrad:

I.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

II.   Odczytanie porządku obrad sesji.

III.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

IV.  Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy Rawicz.

VI.  Interpelacje i zapytania Radnych.

VII. Informacja na temat oświadczeń majątkowych radnych i pracowników 

       samorządowych

VIII. Informacja na temat działalności świetlic wiejskich w Gminie Rawicz, potrzeby, 

        oczekiwania i dalsze plany funkcjonowania. 

IX.  Podjęcie uchwał w sprawach:

      1/przyjęcia Programu  profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych oraz   

         innych uzależnień dla Gminy Rawicz na rok 2018,

       2/określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

       3/stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum nr 1 im.   

          Henryka Sienkiewicza w Rawiczu,

       4/stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum im. Adama             

          Olbrachta Przyjmy - Przyjemskiego w Sierakowie,

       5/stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły  

           Podstawowej  nr 1 im. Adama Mickiewicza w Rawiczu w Zespole Szkolno- 

           Przedszkolnym nr 1 w Rawiczu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Adama  

           Mickiewicza w Rawiczu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Rawiczu,

       6/stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 

          3 im. Kornela Makuszyńskiego w Rawiczu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr3 im.  

          Kornela Makuszyńskiego w Rawiczu,

       7/stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły   

           Podstawowej nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Rawiczu w ośmioletnią Szkołę  

           Podstawową nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Rawiczu,

        8/stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

            Podstawowej nr 5 im. Karola Kurpińskiego w Rawiczu w Zespole Szkolno- 

            Przedszkolnym nr 2 w Rawiczu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 5 im. Karola  

            Kurpińskiego w Rawiczu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Rawiczu,

         9/stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły   

            Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka w Rawiczu w ośmioletnią Szkołę  

            Podstawową nr 6 im. Janusza Korczaka w Rawiczu,

        10/stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej  

            w Masłowie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Masłowie w ośmioletnią Szkołę  

            Podstawową w Masłowie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Masłowie,

        11/stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej   

            w Słupi Kapitulnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Słupi Kapitulnej   

            w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Słupi Kapitulnej w Zespole Szkolno- 

            Przedszkolnym w Słupi Kapitulnej,

       12/stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im.  

            Powstańców Wielkopolskich w Zielonej Wsi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  

            w Zielonej Wsi w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Powstańców Wielkopolskich   

            w Zielonej Wsi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zielonej Wsi,

        13/wyrażenie zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie i realizacji projektu pn.  

            „przebudowa drogi gminnej nr 810644P na odcinku Izbice-Żylice” ,

        14/zmiany Uchwały nr XL/442/17 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 31 lipca 2017 r.

              w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rawicz na lata

            2016-2013, 

        15/wyrażenia intencji nawiązania współpracy partnerskiej Gminy Rawicz z miastem  

             Strakonice (Czechy),

        16/wyrażenia intencji nawiązania współpracy partnerskiej Gminy Rawicz z miastem  

              Attendorn (Niemcy),

        17/Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rawicz   

            na lata  2018 – 2022,

       18/obchodów Jubileuszowych 380 – Lat Rawicza przypadającego w roku 2018,

       19/uchwalenia Statutu Gminy Rawicz,

       20/zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2024,

       21/zmiany uchwały budżetowe na  rok 2017.       

X.  Odpowiedzi na interpelację i zapytania Radnych.

XI.  Wolne głosy i wnioski.

XII.Zakończenie.

 

 

                                                                                             Przewodniczący

                                                                                      Rady Miejskiej Gminy Rawicz 

                                                                                         (-)  Marek Przybylski                                                  

DO GÓRY