A- A A+

Konkurs na logo dla Rawicza z okazji 380-lecia lokacji miasta

Urząd Miejski Gminy Rawicz ogłosił konkurs na projekt graficzny – logo obchodów 380-lecia nadania Rawiczowi praw miejskich. Logo będzie ważnym elementem jubileuszu, identyfikującym wszelkie działania, wydarzenia, publikacje i innego rodzaju przedsięwzięcia realizowane w ramach programu obchodów. Konkurs jest jednoetapowy i ma charakter otwarty. Jego uczestnikiem może być każda osoba fizyczna bądź prawna, dopuszcza się również udział osób niepełnoletnich. Każdy mieszkaniec lub grupa może również zgłosić własne propozycje drogą mailową (380@rawicz.eu) bądź wrzucić do skrzynki zlokalizowanej na rawickim rynku.Regulamin konkursu znajduje się w załącznikach. Spośród nadesłanych prac Komisja powołana Zarządzeniem Burmistrza Gminy Rawicz dokona wyboru zwycięzcy, dla którego przewidziano nagrodę pieniężną w wysokości 1.000 zł. Propozycje można nadsyłać do końca października br.
 
 
DO GÓRY