A- A A+

Zawiadomienie - wykaz nieruchomości

Urząd Miejski Gminy Rawicz Wydział Inwestycji i Rozwoju na podstawie przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmian.) zawiadamia, że w siedzibie Urzędu na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni zostały wywieszone nw. wykazy Burmistrza Gminy Rawicz:

1. w dniu 24 sierpnia br. o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości położonej w Rawiczu przy ul. Boh. Westerplatte, oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działka gruntu nr 2882/12 o powierzchni 0.0986 ha, w trybie ustnego przetargu ograniczonego do właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości przyległych,

2. w dniu 28 sierpnia br. o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego pięciu niezabudowanych nieruchomości (o powierzchni odpowiednio: 0.0914 ha, 0.0913 ha, 0.0913 ha, 0.0913 ha, 0.0914 ha) położonych w Sierakowie przy ul. Świętojańskiej.

DO GÓRY