A- A A+

Lokalne produkty - dofinansowanie

Od 18 września do 13 października można składać wnioski o dofinansowanie szkoleń w zakresie produkcji i/lub przetwarzania lokalnych produktów żywnościowych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technik lub narzędzi. Chętni muszą złożyć wnioski w Biurze Stowarzyszenia ,,Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska”,  w Pępowie.

 

Nabór wniosków o przyznanie pomocy ogłaszany jest w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  Podmioty uprawnione mogą spodziewać się refundacja w wysokości: podmioty wykonujące działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – maksymalnie 70% kosztów kwalifikowalnych, organizacje pozarządowe i pozostałe podmioty inne, niż jednostki sektora finansów publicznych - maksymalnie 100% kosztów kwalifikowalnych.

Więcej na http://www.goscinnawielkopolska.pl/strona/ogloszenie-nr-16-2017, informacji udzielają również pracownicy Biura Stowarzyszenia ,,Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska z Pępowa pod numerami tel. 65 573 6300; 607 879 665

 
DO GÓRY