A- A A+

KOMUNIKAT W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Informujemy, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych można składać od dnia 1 sierpnia 2017r. w wersji papierowej w siedzibie M-GOPS, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub w formie elektronicznej poprzez:

Portal Emp@tia – empatia.mrpips.gov.pl (wymagany Profil Zaufany lub podpis elektroniczny);

  • ePUAP – epuap.gov.pl (wymagany Profil Zaufany lub podpis elektroniczny).

Wnioski są dostępne w wersji elektronicznej (PDF) na stronach MRPiPS http://www.mpips.gov.pl/ oraz na stronach internetowych M-GOPS www.ops.rawicz.pl. Wnioski w wersji papierowej można również pobrać w siedzibie Ośrodka.

 Sekcja świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach: Poniedziałek 8:00 – 16:00, środę od 7:00 do 18:00 w pozostałe dni tygodnia od 7:00 do 15:00 Biuro obsługi klienta: I piętro p.208 Szczegółowe informacje dotyczące świadczeń rodzinnych są dostępne w specjalnej zakładce na stronie internetowej www.ops.rawicz.pl. Wnioski o świadczenia rodzinne są bezpłatne, za ich pobranie i złożenie nie ma opłat.

 

Zestawienie terminów wnioskowania i wydawania decyzji na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy.
(dotyczy tylko wniosków, które zostały wypełnione prawidłowo i dołączono do nich komplet wymaganych dokumentów)

 

Wniosek

Decyzja i wypłata

Świadczenia rodzinne

do dnia 31 sierpnia

do dnia 30 listopada

od dnia 1 września do dnia 31 października

do dnia 31 grudnia

od dnia 1 listopada do 31 grudnia

do ostatniego dnia lutego następnego roku

Fundusz alimentacyjny

do dnia 31 sierpnia

do dnia 31 października

od dnia 1 września do dnia 30 września

do dnia 30 listopada

od dnia 1 października do dnia 31 października

do dnia 31 grudnia

od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada

do dnia 31 stycznia następnego roku

od dnia 1 grudnia do dnia 31 stycznia

do ostatniego dnia lutego następnego roku

Świadczenie wychowawcze

do dnia 31 sierpnia

do dnia 31 października

od dnia 1 września do dnia 30 września

do dnia 30 listopada

od dnia 1 października do dnia 31 października

do dnia 31 grudnia

od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada

do dnia 31 stycznia następnego roku

od dnia 1 grudnia do dnia 31 stycznia

do ostatniego dnia lutego następnego roku

 

DO GÓRY