A- A A+

Dotacja na wymianę pieców c.o.

W celu ograniczenia ilości zanieczyszczeń pyłowo-gazowych emitowanych do powietrza w dniu 15 marca br. Rada Miejska Gminy Rawicz podjęła uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Rawicz na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Rawicz oraz sposobu jej rozliczania. 

 

 

 

 

Gmina Rawicz udziela dotacji celowej z budżetu Gminy podmiotowi, który na nieruchomości położonej na terenie gminy Rawicz, planuje zrealizować zadanie inwestycyjne polegające na likwidacji dotychczasowego źródła ciepła ( kocioł c.o. węglowy poniżej klasy V niespełniający wymagań normy PN EN 303-5:2012) będącego podstawowym źródłem ogrzewania i zakupie oraz zainstalowaniu nowego źródła ciepła.

Wnioski o dofinansowanie składane są do 15 listopada każdego roku na kolejny rok budżetowy. W roku budżetowym 2017 wnioski o dofinansowanie należy składać do 31 sierpnia 2017 roku i będą rozpatrywane do wysokości zabezpieczonych środków w planie finansowym na rok 2017.

Osoby zainteresowane wymianą starego źródła ciepła mogą pobrać wniosek oraz zapoznać się z uchwałą.

DO GÓRY