A- A A+

UWAGA! Zmiana organizacji ruchu na ul. Kościuszki i na parkingu przy ul. Kościuszki w Rawiczu

Od 12 kwietnia 2017 r. zmieni się organizacja ruchu na ul. Kościuszki i parkingu przy ul. Kościuszki w Rawiczu.
Zmiany obejmą:
1. Wprowadzenie ruchu dwukierunkowego na ul. Kościuszki (wew. strona plant), na odcinku od ul. Wojska Polskiego do parkingu przy ul. Kościuszki.
2. Zmianę pierwszeństwa na skrzyżowaniu ul. Kościuszki z łącznikiem plant przy Pomniku Żołnierza.
3. Uporządkowanie ruchu pojazdów na parkingu przy ul. Kościuszki wraz z oznakowaniem wjazdu na parking i wyjazdu z parkingu.

DO GÓRY