A- A A+

UWAGA! Zmiana organizacji ruchu na ul. Kościuszki i na parkingu przy ul. Kościuszki w Rawiczu

Zmieni się organizacja ruchu na ul. Kościuszki i parkingu przy ul. Kościuszki w Rawiczu.
Zmiany obejmą:
1. Wprowadzenie ruchu dwukierunkowego na ul. Kościuszki (wew. strona plant), na odcinku od ul. Wojska Polskiego do parkingu przy ul. Kościuszki.
2. Zmianę pierwszeństwa na skrzyżowaniu ul. Kościuszki z łącznikiem plant przy Pomniku Żołnierza.
3. Uporządkowanie ruchu pojazdów na parkingu przy ul. Kościuszki wraz z oznakowaniem wjazdu na parking i wyjazdu z parkingu. Wyżej wymienione zmiany, objęte projektem docelowej zmiany organizacji ruchu na ul. Kościuszki i parkingu przy tej ulicy, planuje się wprowadzić od 12 kwietnia 2017 roku.

DO GÓRY