A- A A+

Projekt Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej

 

Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa 
w opracowywaniu nw. projektu Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz B(a)P.
 
Zarząd Województwa Wielkopolskiego przystąpił do opracowania projektu Programu  ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz B(a)P. Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać w dniach 9.02-9.03.2017 r.

 

 

 
 
DO GÓRY