A- A A+

Walne zebranie członków RUKS "Korony-Rawbud"

Zarząd RUKS „Korona – Rawbud” zwołuje Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Członków Klubu, połączone z zebraniem rodziców.

Odbędzie się ono dn. 6 marca 2017 roku o godz.17.oo w siedzibie Klubu. W przypadku gdyby Zebranie nie mogło się odbyć w podanym terminie ze względu na niespełnienie warunku par.22 pkt. 1 ust.1 Statutu, zwołuje się zebranie na dzień 6.03.2017 na godz. 17.15.

 

 
DO GÓRY