A- A A+

17. Światowy Dzień Walki z Rakiem

Polska Unia Onkologii w związku ze zbliżającym się 17. Światowym Dniem Walki z Rakiem organizuje w sobotę 4 lutego 2017 r. akcję pod hasłem „Dzień Drzwi Otwartych” w ośrodkach onkologicznych w całej Polsce. Podczas akcji promowane będą m.in. badania przesiewowe i inne służące wczesnemu wykrywaniu nowotworów, udzielane będą proste porady onkologiczne oraz prowadzone wykłady i pogadanki na temat profilaktyki, wczesnego rozpoznawania i możliwości skutecznego leczenia nowotworów.

Oto program akcji zorganizowanej przez Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (ul. Garbary 15).

I.  Prowadzenie wykładów na tematy związane z szeroko rozumianą profilaktyką nowotworów (OGRÓD ZIMOWY-mała scena):

10:00-10:05 powitanie uczestników

10:05-10:15 wystąpienie przedstawiciela WOW NFZ

10:15-10:30 wystąpienie przedstawiciela IFMSA

10:30-10:45 prezentacja kulinarna Orkiszowe Pola

10:45-10:55 wystąpienie przedstawiciela Konińskiego Klubu „Amazonki”

10:55-11:05 wystąpienie przedstawiciela Stowarzyszenia Kobiet z problemami onkologiczno ginekologicznymi „Magnolia”

11:05-11:15 wystąpienie przedstawiciela Stowarzyszenia Pacjentów Leczonych Radioterapią

11:15-11:35 warsztaty - rehabilitacja na piłkach

11:35-11:50 wykład pt.: „Pomoc psychologiczna w sytuacji choroby nowotworowej”

11:50-12:00 wystąpienie przedstawiciela Stowarzyszenia Chorych na Czerniaka

12:00-12:20 wystąpienie wizażysty pt.: „Jak dobrze wyglądać?”

12:20-12:30 wystąpienie przedstawiciela Polskiego Towarzystwa Stomijnego „Polilko”

12:30-12:40 wystąpienie przedstawiciela Stowarzyszenia Mężczyzn z Chorobami Prostaty „Gladiator”

12:40-12:55 wykład pt.: „Nie pal. Nie używaj tytoniu w żadnej postaci.”

12:55-13:10 wykład pt.: „Przestrzegaj zaleceń prawidłowego sposobu żywienia”

13:10-13:25 wykład pt.: „Utrzymuj prawidłową masę ciała.”

13:25-13:40 nauka samobadania piersi na fantomach

13:40-13:55 wykład pt.: „Bądź aktywny fizycznie w codziennym życiu. Ogranicz czas spędzany na siedząco”

13:55-14:00 zakończenie i podsumowanie akcji

II. Prowadzenie pogadanek na tematy profilaktyki, wczesnego rozpoznawania, możliwości skutecznego leczenia nowotworów we wczesnych stopniach zaawansowania, a także problemów związanych z terapią i życiem po leczeniu (OGRÓD ZIMOWY - stoiska):

1. Udzielanie prostych porad onkologicznych – rozmowa z lekarzem.

2. Rozpowszechnianie zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem, wydawanie materiałów edukacyjnych propagujących postawy prozdrowotne i czujność onkologiczną (pomiar tlenku węgla, BMI i tkanki tłuszczowej).

3. Profilaktyka raka piersi (czynniki ryzyka, nauka samobadania piersi, informacje o badaniach profilaktycznych).

4.  Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny (IFMSA) porady zdrowotne, w tym dietetyka, pomiar ciśnienia tętniczego i poziomu cukru we krwi.

5.  Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ udzielanie informacji dotyczących świadczeń medycznych.

6. Stoisko Konińskiego Klubu „Amazonki”.

7. Stoisko Stowarzyszenia Kobiet z Problemami Onkologiczno-Ginekologicznymi „Magnolia”.

8. Stoisko Stowarzyszenia Chorych na Czerniaka.

9. Stoisko Polskiego Towarzystwa Stomijnego „Polilko”.

10. Stoisko Stowarzyszenia Mężczyzn z Chorobami Prostaty „Gladiator”.

11. Stoisko Stowarzyszenia Pacjentów Leczonych Radioterapią.

12. Stoisko Orkiszowe Pola (edukacja żywieniowa i porady).

III.  Warsztaty (ROTUNDA):

10:00-12:30 warsztaty makijażu

12:30-13:00 przerwa na obiad dla pacjentów na oddziałach

13:00-15:00 zajęcia z decoupage

IV. Wystawa zdjęć z kalendarza przygotowanego przez Koniński Klub „Amazonki” (hol główny) oraz wystawa zdjęć z kalendarza przygotowanego przez Wielkopolskie Centrum Onkologii (Ogród Zimowy).

V. Zwiedzanie oddziałów i zakładów diagnostyczno-leczniczych

10:30-12:00 zwiedzanie oddziałów i zakładów diagnostyczno-leczniczych w 2 równoległych grupach

Osobą odpowiedzialną za organizację akcji jest dr n. med. A. Dyzmann-Sroka (tel. 605 828 873; e-mail:agnieszka.dyzmann-sroka@wco.pl

 

 

DO GÓRY