A- A A+

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na wniosek Domu Kultury w Rawiczu zostało wszczęte postępowanie administracyjne w celu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie i przebudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia świetlicy na małe kino społecznościowe budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Sierakowie na działce o nr ewid. 249/8 oraz nz części działki nr 243/13 obręb Sierakowo.

Burmistrz z wizytą u strażaków

15 lipca burmistrz Grzegorz Kubik odwiedził młodych strażaków na obozie szkoleniowym Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Brennie.

Informujemy, że w związku z awarią systemu ŹRÓDŁO Biuro Dowodów Osobistych nie może tymczasowo realizować złożonych wniosków. Nie działa też ewidencja Urzędu Stanu Cywilnego. Osoby zainteresowane uzyskaniem informacji o możliwości zgłoszenia się po dokumenty proszone są o kontakt pod nr tel. 65 546 54 43.

Ostrzeżenie meteorologiczne

IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o intensywnych opadach deszczu z burzami od godz. 7:30 dnia 17.07.2018 do godz. 22:30 dnia 17.07.2018

Prognozuje się opady deszczu od 15 do 30 mm, miejscami do 50 mm. W trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 70 km/h.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne

IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o intensywnych opadach deszczu z burzami od godz. 14:00 dnia 16.07.2018 do godz. 6:00 dnia 17.07.2018

Prognozuje się opady deszczu od 20 do 35 mm, miejscami do 50 mm. W trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 70 km/h.

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na wniosek P4 Sp. z o. o. w Warszawie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w celu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zasilaniem w energię elektryczną na działce o nr ewid. 40 obręb Ugoda.

Ostrzeżenie meteorologiczne

IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o intensywnych opadach deszczu z burzami od godz. 13:00 dnia 12.07.2018 do godz. 22:00 dnia 12.07.2018

Prognozuje się opady deszczu od 15 do 30 mm, miejscami do 50 mm. W trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 60 km/h.

 

Zostało wniesione odwołanie od decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. nr 8/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 36 na odcinku Sarnowa-Miejska Górka w zakresie budowy ścieżki rowerowej.

Informacja o zamiarze przystąpienia do realizacji inwestycji

Burmistrz Gminy Rawicz działając na podstawie art. 39 ust. 6 pkt 2 i ust. 6a ustawy z dniai 21 marca 1985 roku, o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 ze zm.), infromuje o zamiarze przystąpienia do realizacji następujących inwestycji:

  • przebudowa drogi gminne nr 810749P - budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Rawicza do WSSE,
  • przebudowa ul. Spokojnej w Rawiczu - budowa ścieżki pieszo-rowerowej oraz miejsc postojowych.

Ostrzeżenie meteorologiczne

IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o intensywnych opadach deszczu z burzami od godz. 16:00 dnia 10.07.2018 do godz. 02:00 dnia 11.07.2018

Prognozuje się opady deszczu od 20 mm do 30 mm, miejscami do 40 mm. W trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 70 km/h.

 

DO GÓRY