A- A A+

MOBILNY PUNKT PZU – RAWICZ 17 SIERPNIA 2017 r.

MOBILNY PUNKT PZU – RAWICZ 17 SIERPNIA 2017 r.

 

Parking przy Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz
czynny od godz. 10.00

Szanowni Mieszkańcy!
PZU uruchomiło specjalne mobilne punkty przyjmowania zgłoszeń szkód i zwiększyło liczbę pracowników, które je obsługują. W mniejszych szkodach klienci mogą korzystać z najszybszej, uproszczonej metody likwidacji. Pozwala ona wyliczyć wysokość odszkodowania na podstawie wywiadu z poszkodowanym, bez oględzin rzeczoznawcy miejsca zdarzenia. Na tej podstawie pracownik PZU sporządza kalkulację szkody i proponuje wysokość odszkodowania. W takich wypadkach wizyta w mobilnym biurze PZU jest jedynym kontaktem klienta z ubezpieczycielem
w celu uzyskania pieniędzy.

SZANOWNY KLIENCIE! SKORZYSTAJ W TYM DNIU Z USŁUG MOBILNEGO PUNKTU

Ostrzeżenie meteorologiczne

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega:

BURZE/ 1 st. od godz. 7:30 dnia 16.08. do godz. 7:30 dnia 17.08.2017 r. 
Burze z opadami deszczu do 25 mm, wiatr w porywach do 70 km/h.

Ostrzeżenie meteorologiczne

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega:

Burze z gradem 2 st. od 17:00 dnia 11.08. do 03:00 dnia 12.08. Deszcz 60 mm, porywy 100 km/h, grad.

Ostrzeżenie meteorologiczne

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega:

Burze z gradem/2 st. od 20:00 dnia 10.08. do 06:00 dnia 11.08.2017 r., deszcz 60 mm, porywy 90 km/h, grad.

 

Wyprawki szkolne 2017

W 2017 r. pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty  i wychowania, zostaną objęci uczniowie:

1) słabowidzący, 
2) niesłyszący, 
3) słabosłyszący, 
4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 
5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 
6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 
7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 
8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7 posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2017/2018 do:
klasy II i III  dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia,
klasy I branżowej szkoły I stopnia
szkoły specjalnej, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy,
szkoły ponadgimnazjalnej:  liceum ogólnokształcącego, technikum
 

Uprzejmie informujemy,  że w wylosowanych gospodarstwach rolnych, realizowane będzie „Badanie plonów zbóż oraz rzepaku i rzepiku”.

Szczegóły znajdą Państwo w załącznikach.

Załączniki:
Pobierz plik (badania rolne ulotka1.pdf)badania rolne ulotka1.pdf[ ]498 kB
Pobierz plik (rolne_plakat.pdf)badania rolne plakat[ ]1177 kB

Uwaga! Zwolniły się miejsca u dziennego opiekuna

Zwolniły się miejsca u dziennego opiekuna. Wszelkie informacje można uzyskać pod adresem ul. ks. E. Spychalskiego 10, 63-900 Rawicz.

Opieką u dziennego opiekuna mogą zostać objęte dzieci od 20 tygodnia życia do ukończenia 3 lat.

Burmistrz Gminy Rawicz zaprasza do udziału w konkursie na najbardziej oryginalny strój dożynkowy podczas Dożynek Gminnych 19 sierpnia 2017 r. w Rawiczu-Sarnowie. Regulamin konkursu w załączniku. 

 

Załączniki:
Pobierz plik (regulamin-konkursu.pdf)regulamin-konkursu.pdf[ ]1493 kB

Informacja dla mieszkańców ul. Myśliwskiej i XXX-lecia w Rawiczu

Uprzejmie informuję, iż Rada Miejska Gminy Rawicz w dniu 21 czerwca 2017 roku podjęła uchwałę nr XXXIX/415/17 w sprawie zmiany nazwy ulicy Edwarda Nowiaszaka, która została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego (Dz. U. z 2017 poz. 4786) oraz uchwałę nr XXXIX/414/17 w sprawie zmiany nazwy ulicy XXX-lecia PRL, która została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego (Dz. U. z 2017 poz. 4785).

Uchwały zostały podjęte w związku z przyjętą przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. z 2016 r., poz.744).

 

 

Powyższymi uchwałami dokonano zmiany nazwy ulicy:

a) Edwarda Nowiaszaka na ulicę Myśliwską,

b) XXX-lecia PRL na ulicę XXX-lecia.

W związku z powyższym proszę o zwrócenie szczególnej uwagi i podawanie właściwej nazwy ulicy podczas załatwiania wszelkich formalności w urzędach i instytucjach.

 

DO GÓRY