A- A A+

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rawiczu

Komunikat Nr 1/11/2017
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rawiczu

Przypominam, że na właścicielach, zarządcach i użytkownikach obiektów budowlanych ciąży obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego (zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane).

Ostrzeżenie meteorologiczne

 IMGW-PIB OSTRZEGA: MGŁA 1. stopnia, województwo wielkopolskie, od godz. 22:00/15.11 do godz. 9:00/16.11.2017; widzialność 100 m!

XLIV Sesja Rady Miejskiej Gminy Rawicz

Uprzejmie  informuję, że XLIV  Sesja Rady Miejskiej Gminy Rawicz,  odbędzie się 22 listopada 2017 r. o godz. 12.00 w Sali Widowiskowej Domu Kultury w Rawiczu ul. Targowa 1

 

Konkurs Świąteczny w Gminie Rawicz

Święta to czas szczególny. W szczególny sposób Boże Narodzenie chcemy obchodzić również w naszej gminie. By sprawić radość wszystkim mieszkańcom i ich gościom wyjątkowe życzenia ułożą w tym roku przedstawiciele młodego pokolenia. 

 

 

 

 

 

 

Wyniki konkursu na logo jubileuszowe

We wrześniu Burmistrz Gminy Rawicz ogłosił konkurs na projekt graficzny loga jubileuszowego dla naszego miasta. 

Do 31 października do urzędu miejskiego wpłynęło 11 prac. Zgodnie z regulaminem 6 listopada odbyło się spotkanie członków komisji konkursowej - jednomyślnie na podst. § 6 pkt 4 jury postanowiło nie przyznać głównej (jednocześnie jedynej) nagrody. Uczestnikami konkursu były osoby z samego Rawicza, mieszkańcy powiatu rawickiego oraz jedna osoba z województwa łódzkiego. Różnorodne projekty nie oddawały wystarczająco specyfiki wydarzenia przypadającego w 2018 roku. Wszystkim serdecznie dziękujemy za zainteresowanie konkursem - w najbliższych dniach każdy otrzyma pisemne powiadomienie o wynikach oraz gminne upominki tradycyjną drogą pocztową. Mieszkańcom gminy przypominamy natomiast o możliwości przesyłania propozycji wydarzeń, które mogłyby odbyć się w mieście / gminie w przyszłym roku w ramach Jubileuszu. Sugestie dla komitetu organizacyjnego można przesyłać na adres e-mail 380@rawicz.eu.

Komunikat Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego informuje, iż stosownie do art. 46 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2017, poz 783 ze zm.) - "Sejmik województwa po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw zdrowia oraz ministra właściwego do spraw rolnictwa określi, w drodze uchwały, ogólną powierzchnię przeznaczoną corocznie pod uprawy maku lub konopi włóknistych oraz rejonizację tych upraw oraz tradycję uprawy maku i konopi włóknistych na danych terenie". 

Dyżur Radnej p.Grażyny Kośmider

Radna Pani Grażyna Kośmider pełni dyżur w środę 22 listopada 2017 r.w godz. od 11.00 do  11.50 w Sali 103 Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, ul. Piłsudskiego 21.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne

IMGW-PIB OSTRZEGA: WEZBRANIE Z PRZEKROCZENIEM STANÓW ALARMOWYCH 3 stopnia: zlewnia baryczy (woj. wielkopolskie) od 11:30 dnia 02.11. do 11:30 dnia 04.11.2017 - WCZK Poznan.

XLIII Sesja Rady Miejskiej Gminy Rawicz

Uprzejmie informuję, że XLIII Sesja Rady Miejskiej Gminy Rawicz, odbędzie się 8 listopada 2017 r. o godz. 12.00 w sali 102 Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz.

 

 

 

 

Nabór na podstawowe przeszkolenie wojskowe

W związku z uruchomieniem służby przygotowawczej w styczniu w 2018 roku Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lesznie prowadzi nabór na podstawowe przeszkolenie wojskowe.

DO GÓRY