A- A A+

INC Rating - ocena wiarygodności finansowej Gminy Rawicz

Na zlecenie Gminy Rawicz agencja ratingowa INC Rating (zarejestrowana przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych - ESMA) przygotowała ocenę wiarygodności finansowej naszej jednostki samorządowej. Przy ocenie brana jest pod uwagę rzetelność w wywiązywaniu się ze zobowiązań, a także prognozy sytuacji finansowej samorządu w przyszłości oraz analizy wszystkich typów ryzyka. Ocena A+ przyznana Gminie Rawicz plasuje nas na pozycji jednych z najwyżej ocenionych samorządów.
 
 
 
 
 
 

Komunikat ZUS-u

Przedsiębiorco - odbierz list z ZUS-u!

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysłał ponad 3,6 mln listów do płatników składek z informacją o nowym indywidualnym numerze składkowym. Niestety część z wysłanych listów nie została odebrana. Zakład apeluje więc ponownie do wszystkich przedsiębiorców o odbieranie korespondencji z ZUS.

Blisko 2,5 mln listów z ZUS trafiło do wszystkich aktywnych płatników składek tj. pracodawców, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, opłacających składki za zatrudnioną nianię i osób opłacających składki dobrowolnie. Ponad 1,1 mln informacji natomiast zostało skierowanych do nieaktywnych już płatników składek, którzy jednak mają do spłacenia zaległości składkowe. W Wielkopolsce rozesłanych zostało łącznie ponad 330 tys. listów.

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rawiczu

Komunikat Nr 1/11/2017
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rawiczu

Przypominam, że na właścicielach, zarządcach i użytkownikach obiektów budowlanych ciąży obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego (zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane).

Ostrzeżenie meteorologiczne

 IMGW-PIB OSTRZEGA: MGŁA 1. stopnia, województwo wielkopolskie, od godz. 22:00/15.11 do godz. 9:00/16.11.2017; widzialność 100 m!

XLIV Sesja Rady Miejskiej Gminy Rawicz

Uprzejmie  informuję, że XLIV  Sesja Rady Miejskiej Gminy Rawicz,  odbędzie się 22 listopada 2017 r. o godz. 12.00 w Sali Widowiskowej Domu Kultury w Rawiczu ul. Targowa 1

 

Konkurs Świąteczny w Gminie Rawicz

Święta to czas szczególny. W szczególny sposób Boże Narodzenie chcemy obchodzić również w naszej gminie. By sprawić radość wszystkim mieszkańcom i ich gościom wyjątkowe życzenia ułożą w tym roku przedstawiciele młodego pokolenia. 

 

 

 

 

 

 

Wyniki konkursu na logo jubileuszowe

We wrześniu Burmistrz Gminy Rawicz ogłosił konkurs na projekt graficzny loga jubileuszowego dla naszego miasta. 

Do 31 października do urzędu miejskiego wpłynęło 11 prac. Zgodnie z regulaminem 6 listopada odbyło się spotkanie członków komisji konkursowej - jednomyślnie na podst. § 6 pkt 4 jury postanowiło nie przyznać głównej (jednocześnie jedynej) nagrody. Uczestnikami konkursu były osoby z samego Rawicza, mieszkańcy powiatu rawickiego oraz jedna osoba z województwa łódzkiego. Różnorodne projekty nie oddawały wystarczająco specyfiki wydarzenia przypadającego w 2018 roku. Wszystkim serdecznie dziękujemy za zainteresowanie konkursem - w najbliższych dniach każdy otrzyma pisemne powiadomienie o wynikach oraz gminne upominki tradycyjną drogą pocztową. Mieszkańcom gminy przypominamy natomiast o możliwości przesyłania propozycji wydarzeń, które mogłyby odbyć się w mieście / gminie w przyszłym roku w ramach Jubileuszu. Sugestie dla komitetu organizacyjnego można przesyłać na adres e-mail 380@rawicz.eu.

Komunikat Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego informuje, iż stosownie do art. 46 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2017, poz 783 ze zm.) - "Sejmik województwa po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw zdrowia oraz ministra właściwego do spraw rolnictwa określi, w drodze uchwały, ogólną powierzchnię przeznaczoną corocznie pod uprawy maku lub konopi włóknistych oraz rejonizację tych upraw oraz tradycję uprawy maku i konopi włóknistych na danych terenie". 

Dyżur Radnej p.Grażyny Kośmider

Radna Pani Grażyna Kośmider pełni dyżur w środę 22 listopada 2017 r.w godz. od 11.00 do  11.50 w Sali 103 Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, ul. Piłsudskiego 21.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne

IMGW-PIB OSTRZEGA: WEZBRANIE Z PRZEKROCZENIEM STANÓW ALARMOWYCH 3 stopnia: zlewnia baryczy (woj. wielkopolskie) od 11:30 dnia 02.11. do 11:30 dnia 04.11.2017 - WCZK Poznan.

DO GÓRY