A- A A+

W dniu 19 sierpnia 2017 r. podczas Dożynek Gminnych odbyło się oficjalne wręczenie nagród laureatom tegorocznej edycji konkursu "Ukwiecona Gmina Rawicz". Fundatorami nagród byli: sklep "Bricomarche" Rawicz, sklep "Rolnik" oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oddział w Miejskiej Górce. 

Poniżej lista zwycięzców oraz galeria zdjęć wszystkich ogrodów i elewacji zgłoszonych do konkursu. 

 

 

Wyniki konkursu na najładniejszy strój dożynkowy

Do udziału w konkursie na najoryginalniejszy strój dożynkowy zgłosiły się trzy osoby, dwie mieszkanki Osiedla Sarnowa oraz jedna z Miejskiej Górki. Komisja w składzie: Hanna Górniak - Przewodnicząca Rady Osiedla Sarnowa, Anna Hamrol - Inspektor Wydziału Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, Marek Przybylski - Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Rawicz, oceniła oryginalność zaprezentowanych strojów dożynkowych. Wyniki z przeprowadzonego konkursu przedstawiają się następująco:

I miejsce Lidia Andersch z Osiedla Sarnowy

II miejsce Wiktoria Mosiek z Miejskiej Górki

III miejsce Waleria Andersch z Osiedla Sarnowy

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy oryginalności!

 

Ostrzeżenie meteorologiczne

Gmina Rawicz oraz Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega:
 
BURZE Z GRADEM II stopnia
od godz. 19:00 dnia 18 sierpnia do godz. 5:00 dnia 19 sierpnia br.
DESZCZ 40 mm, wiatr w porywach 100/km, GRAD

 

MOBILNY PUNKT PZU – RAWICZ 17 SIERPNIA 2017 r.

MOBILNY PUNKT PZU – RAWICZ 17 SIERPNIA 2017 r.

 

Parking przy Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz
czynny od godz. 10.00

Szanowni Mieszkańcy!
PZU uruchomiło specjalne mobilne punkty przyjmowania zgłoszeń szkód i zwiększyło liczbę pracowników, które je obsługują. W mniejszych szkodach klienci mogą korzystać z najszybszej, uproszczonej metody likwidacji. Pozwala ona wyliczyć wysokość odszkodowania na podstawie wywiadu z poszkodowanym, bez oględzin rzeczoznawcy miejsca zdarzenia. Na tej podstawie pracownik PZU sporządza kalkulację szkody i proponuje wysokość odszkodowania. W takich wypadkach wizyta w mobilnym biurze PZU jest jedynym kontaktem klienta z ubezpieczycielem
w celu uzyskania pieniędzy.

SZANOWNY KLIENCIE! SKORZYSTAJ W TYM DNIU Z USŁUG MOBILNEGO PUNKTU

Ostrzeżenie meteorologiczne

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega:

BURZE/ 1 st. od godz. 7:30 dnia 16.08. do godz. 7:30 dnia 17.08.2017 r. 
Burze z opadami deszczu do 25 mm, wiatr w porywach do 70 km/h.

Ostrzeżenie meteorologiczne

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega:

Burze z gradem 2 st. od 17:00 dnia 11.08. do 03:00 dnia 12.08. Deszcz 60 mm, porywy 100 km/h, grad.

Ostrzeżenie meteorologiczne

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega:

Burze z gradem/2 st. od 20:00 dnia 10.08. do 06:00 dnia 11.08.2017 r., deszcz 60 mm, porywy 90 km/h, grad.

 

Wyprawki szkolne 2017

W 2017 r. pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty  i wychowania, zostaną objęci uczniowie:

1) słabowidzący, 
2) niesłyszący, 
3) słabosłyszący, 
4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 
5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 
6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 
7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 
8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7 posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2017/2018 do:
klasy II i III  dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia,
klasy I branżowej szkoły I stopnia
szkoły specjalnej, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy,
szkoły ponadgimnazjalnej:  liceum ogólnokształcącego, technikum
 

Uprzejmie informujemy,  że w wylosowanych gospodarstwach rolnych, realizowane będzie „Badanie plonów zbóż oraz rzepaku i rzepiku”.

Szczegóły znajdą Państwo w załącznikach.

Załączniki:
Pobierz plik (badania rolne ulotka1.pdf)badania rolne ulotka1.pdf[ ]498 kB
Pobierz plik (rolne_plakat.pdf)badania rolne plakat[ ]1177 kB
DO GÓRY