A- A A+

Komunikat Policji - Bezpieczeństwo dzieci na wsi

 
Dla wielu dzieci czas spędzany na wsi jest czasem niezwykłej przygody i zabawy. Chcą się nie tylko bawić w gospodarstwie ale w nim uczestniczyć. To od nas dorosłych w dużym stopniu zależy czy dzieci swój czas wolny w pobliżu domu spędzą bezpiecznie. To dorośli są
odpowiedzialni, za bezpieczne miejsce ich zabawy oraz za wdrażanie zasad bezpieczeństwa najmłodszym. Należy pamiętać, że to na rodzicach i opiekunach spoczywa prawny i moralny obowiązek opieki nad dzieckiem, chronienie go przed niebezpieczeństwem, a zatem zadbanie o bezpieczne miejsce jego zabawy i wypoczynku, a jeśli pomaga w gospodarstwie, to zadbanie by ta praca była adekwatna
do możliwości fizycznych dziecka i spełniała warunki bezpieczeństwa.
 
 
 

Zachęcamy do zapoznania się z apelami Policji dotyczącymi bezpieczeństwa dzieci na wsi (w załącznikach).

 

 

 

 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej Gminy Rawicz nr XXX/321/16 z dnia 7 listopada 2016 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kąty I” w Kątach, gmina Rawicz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 13 lipca 2017 roku do 10 sierpnia 2017 roku, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rawiczu, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz (pok. 119), w godzinach od 8.00 do 15.00, oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Rawicz www.rawicz.bip.gov.pl.
 

Główny Lekarz Weterynarii informuje - afrykański pomór świń

Uwaga! Główny Lekarz Weterynarii informuje, że:

- afrykański pomór świń (ASF) stwierdzono: w Rosji, Białorusi, Ukrainie, Litwie, Łotwie, Estonii, Polsce;

- choroba stanowi zagrożenie dla milionów świń i dzików oraz powoduje olbrzymie straty ekonomiczne;

- afrykański pomór świń, który nie jest groźny dla ludzi, może być przenoszony przez żywność. 

 

 

Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem Głównego Lekarza Weterynarii (w załączniku).

 

 

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (Komunikat - Inspekcja Weterynaryjna.pdf)Komunikat - Inspekcja Weterynaryjna.pdf[ ]2030 kB

Ostrzeżenie meteorologiczne

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega:
- Deszcz/1 od 23.00 w dniu 29.06. do 6.00 dnia 30.06., opady do 30mm.
- Burze z gradem/1 od 13.00 w dniu 29.06. do 23.00 dnia 29.06., deszcz 40 mm, porywy 90 km/h, grad. 
 

Ostrzeżenie meteorologiczne

 

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega: Burze z gradem od 16:00 / 28.06. do 01:00 / 29.06. Deszcz 30 mm, porywy 80 km/h, grad. 

Będzie nowa sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej nr 4 w Rawiczu

Dziś 28.06.2017 r. Grzegorz Kubik - Burmistrz Gminy Rawicz wraz z Arletą Przydrożną, skarbnik Gminy, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego podpisali umowę na dofinansowanie budowy sali przy Szkole Podstawowej nr 4 w Rawiczu!  

KRUS - Komunikat dla rolników

Szanowni Rolnicy, Drogie Dzieci!

Lato to organizacyjnie bardzo trudny czas dla rolników i ich rodzin. Gorączka sianokosów, żniw, zbiorów owoców i zabiegów pielęgnacyjnych, dodatkowo w warunkach wysokich temperatur, sprzyja wypadkom podczas wykonywanej pracy. Ponadto Dzieci przebywające na wakacjach pozostawione bez należytego nadzoru na terenie gospodarstwa narażone są na wiele zagrożeń.
Pamiętajcie wiec Państwo o bezpiecznym użytkowaniu ciągników, maszyn i narzędzi rolniczych urządzeń, o bezpiecznym transporcie, obsługiwaniu zwierząt i stosowaniu środków ochrony roślin. 

Konsultacje społeczne - obszary rewitalizowane

Burmistrz Gminy Rawicz zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych w sprawie diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Rawicz. Zebranie informacyjne dla mieszkańców Gminy Rawicz odbędzie się 27 czerwca 2017r o g. 16.30 w sali widowiskowej Domu Kultury w Rawiczu.
 

Wakacje z Gminą Rawicz

Zapraszamy do zapoznania się z planem wakacji na terenie Gminy Rawicz. 

 

Nauczyciele skorzystają na obniżeniu wieku emerytalnego

 

Przepisy obniżające od 1 października br. wiek emerytalny, to zmiany również dla nauczycieli, wydłuża się bowiem okres ubiegania się o emeryturę z Karty NauczycielaW wyniku zainteresowania środowiska nauczycielskiego zmianami, ZUS podjął decyzję o organizacji dla tej grupy zawodowej lokalnych konsultacji merytorycznych.

DO GÓRY