A- A A+

W dniu 24.04.2017 r. przeprowadzono dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Gen. Grota Roweckiego w Rawiczu.

 

 

 

 

Protokół z przeprowadznia dyskusji publicznej do pobrania poniżej:

Propozycje na wakacje dla dzieci

Miejsko-Gminny Ośrodek Wsparcia w Rawiczu zaprasza na:

- półkolonie z przygodą

- obóz w Zielonej Wsi

- kolonie w Krośnicach

- spotkania letnie

X edycja konkursu "Policjant, który mi pomógł"

 
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" Instytutu Psychologii Zdrowia PTP zaprasza do składania zgłoszeń w jubileuszowej X edycji ogólnopolskiego konkursu pod nazwą "Policjant, który mi pomógł" służącego wyróżnieniu policjantów, którzy w szczególny sposób działają na rzecz ochrony ofiar przemocy domowej.
 
Zgłoszenia w ramach obecnej edycji przyjmowane są do 31 maja 2017 roku.
Konkurs odbywa się pod patronatem Komendanta Głównego Policji.
 
 

XXXVII Sesja Rady Miejskiej Gminy Rawicz

 

 

Uprzejmie informuję, że XXXVII  Sesja Rady Miejskiej Gminy Rawicz,  odbędzie się  26 kwietnia 2017 roku o godz. 12.00 w sali 102 Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz.

 

 

 

Burmistrz Gminy Rawicz zaprasza Mieszkańców na konsultacje społeczne

Burmistrz Gminy Rawicz zaprasza Mieszkańców na konsultacje społeczne w sprawie:

- projektu rewitalizacji rynku i deptaków

- reorganizacji ruchu w centrum miasta po rewitalizacji

 

 

 

Ostrzeżenie meteorologiczne

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega: PRZYMROZKI/1 st., wielkopolskie od godz. 23.00 dnia 19.04. do godz. 07.30 dnia 20.04. temp. min -5 st., przy gruncie -8 st.

 

Ukwiecona Gmina Rawicz 2017

Burmistrz Gminy Rawicz zaprasza do wzięcia udziału w konkursie "Ukwiecona Gmina Rawicz" II edycja rok 2017. Celem konkursu jest podnoszenie estetyki miasta i wsi poprzez ukwiecanie ogródków przydomowych (dotyczy części lub całości ogródka) i elewacji budynków (balkony, parapety) położonych na terenie Gminy Rawicz.

Ostrzeżenie meteorologiczne

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega: PRZYMROZKI/1 st., wielkopolskie od godz. 23.00 dnia 18.04. do godz. 07.30 dnia 19.04. temp. min -2 st., przy gruncie -4 st.

 

Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu w okresie od 20 września 2016 r. do 20 marca 2017 r.  brał  udział w Ogólnopolskim Konkursie „Gmina Wspierająca Rodzinę” zorganizowanym przez Studium Prawa Europejskiego. Celem konkursu było promowanie działań przyjaznych mieszkańcom, realizowanych przez Gminę. Wykonane przez Ośrodek zadania przewidziane regulaminem konkursu zostały pozytywnie ocenione.
Za wykonane zadania Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał certyfikat  „Gmina wspierająca rodzinę”.

Dotacja na wymianę pieców c.o.

W celu ograniczenia ilości zanieczyszczeń pyłowo-gazowych emitowanych do powietrza w dniu 15 marca br. Rada Miejska Gminy Rawicz podjęła uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Rawicz na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Rawicz oraz sposobu jej rozliczania. 

 

DO GÓRY