A- A A+

Zmieni się organizacja ruchu na ul. Kościuszki i parkingu przy ul. Kościuszki w Rawiczu.
Zmiany obejmą:
1. Wprowadzenie ruchu dwukierunkowego na ul. Kościuszki (wew. strona plant), na odcinku od ul. Wojska Polskiego do parkingu przy ul. Kościuszki.
2. Zmianę pierwszeństwa na skrzyżowaniu ul. Kościuszki z łącznikiem plant przy Pomniku Żołnierza.
3. Uporządkowanie ruchu pojazdów na parkingu przy ul. Kościuszki wraz z oznakowaniem wjazdu na parking i wyjazdu z parkingu. Wyżej wymienione zmiany, objęte projektem docelowej zmiany organizacji ruchu na ul. Kościuszki i parkingu przy tej ulicy, planuje się wprowadzić od 12 kwietnia 2017 roku.

Marcowe konsultacje w ramach Punktu Informacyjnego FE

Przedsiębiorco! Biuro Obsługi Inwestora i Przedsiębiorcy oraz Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lesznie zapraszają wszystkich zainteresowanych pozyskaniem wsparcia ze środków Unii Europejskiej na bezpłatne indywidualne konsultacje, które odbędą się w piątek, 24 marca 2017 r., w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz (pok. 101) w godzinach 09:00-13:00.

XXXVI Sesja Rady Miejskiej Gminy Rawicz

Zapraszamy na XXXVI Sesję Rady Miejskiej Gminy Rawicz, która odbędzie się 15 marca 2017 roku o godz. 12.00 w sali 102 Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz.

Zmieni się organizacja ruchu na Placu Wolności i ul. 17 Stycznia w Rawiczu. Zmiany zilustrowane na planie z załącznika obejmą:

1. Na Placu Wolności:
    - Wyznaczenie i oznakowanie dodatkowego przejścia dla pieszych.
    - Umożliwienie parkowania na odcinku od ul. Klasztornej do ul. 17 Stycznia.

2. Na ul. 17 Stycznia:
    - Dopuszczenie ruchu rowerowego.
    - Wyznaczenie godzin wjazdu na deptak celem zaopatrzenia,  a w uliczkach przyległych do deptaka (Wyszyńskiego, Kościelnej, Scherwentkego i Szarych Szeregów) wyznaczenie i oznakowane miejsc postojowych dla zaopatrzenia, umożliwiających wykonanie zaopatrzenia w godzinach, w których obowiązuje zakaz wjazdu na deptak.

Wyżej wymienione zmiany planuje się wprowadzić od 5 kwietnia 2017 roku.  

Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Rawiczu

18 lutego 2017 r. odbył się w Domu Kultury Pierwszy Bal Charytatywny, z którego dochód został przeznaczony na budowę schroniska dla bezdomnych zwierząt w Rawiczu. Akcję zainicjowaną przez Społeczny Komitet wsparł Burmistrz Gminy Rawicz.

 

 

 

 

 

 

 

Rawickie Pudełko Życia

Zachęcamy seniorów, aby zgłaszali się do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, gdzie bezpłatnie otrzymają „Pudełko Życia” – zestaw, który ułatwia niesienie pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia. 

 
 
 
 
 
 

Rozlicz PIT w Rawiczu

Nadszedł czas rocznych rozliczeń podatkowych. Warto zwrócić uwagę na to, gdzie składamy PIT i dokąd trafiają pieniądze z naszych podatków. Żebyśmy mogli z nich korzystać, zadbajmy, by trafiały nie tam, gdzie jesteśmy zameldowani, ale tam, gdzie na co dzień mieszkamy.

Rawicki Festiwal Nauki

Urząd Miejski Gminy Rawicz Wydział Edukacji i Spraw Społecznych oraz Gimnazjum im. Adama Olbrachta Przyjmy-Przyjemskiego w Sierakowie zapraszają 11 kwietnia 2017 r. w godz. 10.00-13.00 na XV Rawickie Targi Edukacyjne i Targi Pracy. Odbędą się one w ramach Rawickiego Festiwalu Nauki w Gimnazjum w Sierakowie.

 

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (informacja dla wystawców 2017.pdf)Informacja dla wystawców[ ]155 kB
Pobierz plik (zgloszenie uczestnictwa Targi 2017.doc)Zgłoszenie uczestnictwa[ ]644 kB

Rekrutacja do szkół i przedszkoli

Komunikat dla rodziców w sprawie rekrutacji:
Szanowni Rodzice!
Informujemy, że zgodnie z art. 204 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60):
1. terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych, zostaną określone do dnia 15 kwietnia 2017 r.,
2. kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów oraz liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria na rok szkolny 2017/2018, zostaną podane do dnia 15 kwietnia 2017 r.
Jednocześnie przypominamy, że do klasy I publicznej szkoły podstawowej obwodowej dzieci przyjmowane są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Dzieci te nie uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym. Postępowanie rekrutacyjne dotyczy tylko dzieci spoza obwodu szkoły.
 

W dniu 28.02.2017 r. wystąpią zmiany w organizacji ruchu w centrum Rawicza mogące utrudnić komunikację.

 

 

 

 

 

DO GÓRY