Spotkanie informacyjne z lokalnymi partnerami

19 sierpnia 2019 roku odbyło się spotkanie informacyjne z potencjalnymi partnerami Konsultacji Społecznych.

Rzetelne przeprowadzenie konsultacji społecznych, niezależnie od tematu, który poddany jest dyskusjom, zależy przede wszystkim od tego na ile skutecznie dociera się do potencjalnych grup zainteresowanych danym tematem i w konsekwencji uzyska się od nich informację zwrotną. Uchwalenie miejscowego planu na Stare Miasto, a więc najważniejszą część naszego miasta, z najcenniejszymi obiektami historycznymi oraz przestrzenią pełniącą wiele istotnych funkcji społeczno - gospodarczych, będzie miało niezwykle ważny wpływ na funkcjonowanie całego miasta w przyszłości.

 

 

 

Dlatego zespół koordynujący proces konsultacji planu miejscowego na centrum Rawicza złożony z urzędników UMG Rawicz zaprosił na spotkanie informacyjne osoby, które mogą przyczynić się do skuteczych działań. Wzięli w nim udział: przedstawiciele instytucji, w tym Ośrodka Pomocy Społecznej, Zakładu Usług Komunalnych, Muzeum Ziemi Rawickej, Rawickiej Biblioteki Publicznej, Domu Kultury w Rawiczu, Ośrodka Sportu i Rekreacji; księża z dwóch rawickich parafii; Przewodniczący Rady Osiedlowej Starego Miasta.

Prócz prezentacji dotyczącej ogólnej informacji o celu i przebiegu konsultacji przedyskutowano możliwe kanały dotarcia do mieszkańców, poszczególnych grup społecznych, przedsiębiorców, organizacji, właścicieli kamienic, aby konsultacje odniosły efekt, którym przede wszystkim jest jak najszersze grono uczestników konsultacji. 

 

   

 

 

 

Partnerzy projektu

DO GÓRY