Weź udział w dyskusji. Wypełnij ankietę!

W związku z rozpoczęciem pracy nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Starego Miasta w Rawiczu, zapraszamy mieszkańców i osoby, którym bliski jest ten centralny fragment miasta (Starówki) do wzięcia udziału w badaniu ankietowym. Państwa opinie umożliwią nam lepsze poznanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców oraz użytkowników Rawickiej Starówki, a także pozwolą wypracować wspólne rozwiązania dla zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego tego cennego obszaru Rawicza.

 

 

 

Ankieta podzielona jest na 6 sekcji - w pierwszej pytania dotyczą całego terenu Starego Miasta, w drugiej wybranych przestrzeni, które chcielibyśmy na nowo zdefiniować. Udział w ankiecie jest anonimowy. Jej wypełnienie zajmie ok. 15 minut. Na odpowiedzi czekamy do 7 października 2019 r. Bardzo dziękujemy za udział w badaniu!

Burmistrz Gminy Rawicz 

 

WYPEŁNIJ ANKIETĘ

 

 

Badanie ankietowe prowadzone jest w ramach udziału Gminy Rawicz w projekcie Przestrzeń dla Partycypacji 2, dotyczącym przeprowadzenia konsultacji społecznych dokumentów planistycznych. 

 

 

 

 

Partnerzy projektu

DO GÓRY