HELLO!

Welcome to KALLYAS Template, a wonderful and premium product for multipurpose websites

I CAN BE USED FOR: PRESENTATION WEBSITES, SHOPS, ONLINE CATALOGUES OR OTHER WEBSITES

BUY ME
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
Czytaj więcej +

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

BIZNES I INWESTYCJE
Czytaj więcej +

BIZNES I INWESTYCJE

INFORMATOR GMINNY
Czytaj więcej +

INFORMATOR GMINNY

Lista organizacji - adresy

Lista organizacji pozarządowych

Dział "lista organizacji/adresy" jest aktywny.

W przypadku zmian w danych teleadresowych prosimy o wypełnienie poniższego formularza

 

DODAJ DO INFORMATORA

Zaktualizuj dane stowarzyszenia wypełniając poniższy formularz.
Prosimy wypełnić wszystkie wymagane pola.
limit rozmiaru dla każdego pliku to 10 MB
   
  STOWARZYSZENIA:
  1. Bractwo Kurkowe;
   ul. Targowa 1, 63-900 Rawicz;
   pielęgnowanie i zachowanie wierności i przywiązania do RP, szerzenie postaw i ducha obywatelskiego, podtrzymywanie wiekowych tradycji Bractwa;
  2. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Więźniów – Byłych Dzieci, Niemowląt – Hitlerowskich Obozów i Zakładów Eksterminacji;
   ul. Grota Roweckiego 11b, 63-900 Rawicz;
  3. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Rawiczu;
   ul. I. Buszy 5, 63-900 Rawicz;
   zrzeszanie emerytów i rencistów w celu poprawy ich warunków socjalno – bytowych oraz organizacja ich czasu wolnego;
  4. Polski Związek Diabetyków Zarząd Rejonowy Leszno Koło Rawicz;
   ul. Akacjowa 29, 63-900 Rawicz;
   działalność na rzecz osób chorych na cukrzycę;
  5. Polski Związek Niewidomych Zarząd Koła Rawicz;
   ul. I. Buszy 5 63-900 Rawicz;
  6. Zarząd Rejonowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej;
   ul. I. Buszy 5 63-900 Rawicz;
   wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, usługi opiekuńcze;
  7. Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę;
   Urząd Miejski Gminy Rawicz ul. Piłsudskiego 21 pokój 102;
  8. Polski Związek Filatelistów koło Rawicz;
   Muzeum Ziemi Rawickiej Rynek Ratusz;
   wspieranie lokalnych filatelistów, upowszechnianie wiedzy o historii filatelistyki;
  9. Stowarzyszenie Animatorów Kultury „AKiMRA”;  
   ul. Targowa 1, 63-900 Rawicz; upowszechnianie kultury i sztuki, wzmacnianie zainteresowania działaniami kulturalno - artystycznymi;
  10. Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu; 
   ul. Grota Roweckiego 9f, 63-900 Rawicz;
   ochrona praw osób niepełnosprawnych, kształtowanie opinii i ocen środowiskowych, upowszechnianie wiedzy o niepełnosprawnych, integracja ze środowiskiem;
  11. Stowarzyszenie Osób Sprawnych Inaczej Ich Rodzin i Przyjaciół „Pomocna Dłoń”;
   ul. Grota Roweckiego 6 63-900 Rawicz;

   organizacja zajęć rekreacyjno – integracyjnych dla osób niepełnosprawnych;
   www.pomocnadlon.rawicz.pl
  12. Stowarzyszenie „Z nadzieją w przyszłość”;
   ul. Grota Roweckiego 9, 63-900 Rawicz;
   działalność na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym;
  13. Stowarzyszenie „Zgoda na trzeźwość”;
   ul. Piłsudskiego 21 (podwórze), 63-900 Rawicz;
   prowadzenie dział. aktywizującej osoby uzależnione od alkoholu;
  14. Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych;
   ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz;
  15. Towarzystwo Przyjaciół Rawicza;
   Rawicka Biblioteka Publiczna, ul. Targowa 1, 63-900 Rawicz;
   popularyzacja wiedzy o historii Rawicza, wzmacnianie patriotyzmu lokalnego;
  16. Związek Inwalidów Wojennych RP (ZBOWiD);
   ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz;
  17. Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej;
   Szkoła Podstawowa w Masłowie, ul. Śląska 58, 63-900 Rawicz;
   popularyzacja edukacji wczesnoszkolnej i wiedzy o jej nauczaniu, prezentowanie opinii i potrzeb nauczycieli, wymiana doświadczeń;
  18. Związek Sybiraków koło Rawicz;
   ul. Kopernika 2, 63-900 Rawicz;
  19. Stowarzyszenie Zespołu Regionalnego „Wisieloki”;
   Szymanowo 101, 63-900 Rawicz;
   kultywowanie lokalnej tradycji, ochrona dorobku kulturalnego i artystycznego zespołu i rozwój dorobku kulturalnego wsi polskiej południowo – zachodniej Wielkopolski;
  20. Stowarzyszenie Rawicki Klub "Amazonka";
   ul. Sarnowska 9a, 63-900 Rawicz;
   działania na rzecz kobiet chorych na raka piersi zmierzające do ułatwienia im powrotu do normalnego życia w stanie sprawności fizycznej i psychicznej;
  21. Bank Żywności przy parafii p.w. Chrystusa Króla i NMP;
   ul. Wyszyńskiego 10, 63-900 Rawicz;
   udzielanie pomocy żywnościowej i rzeczowej dla rodzin i osób ubogich lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej;
  22. Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych o/Rawicz sekcja Rawicz;
   Sierakowo ul. Wzgórze 12, 63-900 Rawicz;
   zrzeszanie osób interesujących się hodowlą gołębi pocztowych, racjonalny rozwój hodowli gołębi pocztowych;
  23. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Rawicz;
   ul. Przyjemskiego 35; 63-900 Rawicz;
   stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju człowieka, nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego, upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości: wolności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji, samorządności, równouprawnienia, tolerancji i przyjaźni, stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich, upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody.
  24. Stowarzyszenie Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku
   ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego 29a, 63-900 Rawicz;
   www.rutw.eu, rutw@o2.pl
   organizacja pożytku publicznego, której cele statutowe to:
   stymulowanie rozwoju osobistego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej, aktywizacja społeczna, upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej
  25. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Zarząd Oddziału Miejsko - Gminnego w Rawiczu
   ul. Scherwentkego 13, 63-900 Rawicz;

   działania na rzecz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska przed pożarami, klęskami żywiołowymi, zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami.
  26. Zarząd Rejonowy PCK w Rawiczu;
   ul. Buszy 5, 63-900 Rawicz;
   pomoc humanitarna, pomoc w przypadkach kataklizmów żywiołowych, pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej;
  27. Rawickie Koło Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
   63-900 Rawicz, ul. Gen. Grota Roweckiego 2a/20, 
   integracja środowiska byłych i obecnych żołnierzy Wojska Polskiego
   tel. 698-370-400
  28. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze o/Rawicz;
   ul. Przyjemskiego 4, 63-900 Rawicz;
   organizacja rajdów, szkoleń, imprez krajoznawczych, znakowanie szlaków turystycznych;
  29. Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych "No i co!" w Łaszczynie
   Łaszczyn 33b, 63-900 Rawicz
   Celem Stowarzyszenia jest działalność edukacyjna, kulturalna, charytatywna na rzecz rozwoju, aktywizacji i integracji kobiet oraz podnoszenie jakości życia i świadomości społeczności wiejskiej.
   tel. 698-239-489, 600-418-160
   email: armatagosia@wp.pl
  30. Spółdzielnia Socjalna Filar
   ul. Spokojna 17, 63-900 Rawicz
   wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, usługi opiekuńcze, usuwanie barier architektonicznych
  31. Rawickie Stowarzyszenie Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Drobnego Inwentarza
   Wydawy 5a, 63-900 Rawicz
   tel. kom. 509 332 231
   strona internetowa: www.sites.google.com/site/rawickie/
   ratowanie ginących ras polskich oraz promowanie ras hodowlanych na terenie całej Europy
  32. Stowarzyszenie Żylicka Rzecz Babska
   Żylice 9, 63-900 Rawicz
   tel. 781975806
   email: krysia200656@o2.pl

   

   

  Kluby sportowe i uczniowskie kluby sportowe

  1. Klub Piłkarski „Rawia” Rawicz;
   ul. Grota Roweckiego 13, 63-900 Rawicz;
   dyscyplina: piłka nożna
   szkolenie dzieci i młodzieży i przygotowywanie do uczestnictwa w sporcie kwalifikowanym;
  2. Ludowy Klub Sportowy „Sarnowianka” w Rawiczu;
   ul. Strzelecka 14d, 63-900 Rawicz;
   dyscyplina: piłka nozna
   szkolenie dzieci i młodzieży i przygotowywanie do uczestnictwa w sporcie kwalifikowanym;
  3. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Kadet”;
   ul. Grota Roweckiego 6, 63-900 Rawicz;
   dyscyplina: lekkoatletyka
   szkolenie dzieci i młodzieży i przygotowywanie do uczestnictwa w sporcie kwalifikowanym;
  4. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Pelikan” Dębno Polskie”;
   ul. Broniewskiego 5, 63-900 Rawicz;
   dyscyplina: piłka nożna
   szkolenie dzieci i młodzieży i przygotowywanie do uczestnictwa w sporcie kwalifikowanym;
  5. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Rawiczu;
   OSiR Rawicz, ul. Spokojna 1, 63-900 Rawicz;
   upowszechnianie sportu masowego, sportu szkolnego;
  6. Powiatowe Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych;
   ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21 (podwórze Urzędu), 63-900 Rawicz;
   upowszechnianie sportu masowego mieszkańców wsi;
  7. Rawicki Koszykarski Klub Sportowy „Rawia” Rawicz;
   ul. Kopernika 9, 63-900 Rawicz;
   dyscyplina: koszykówka męska
   szkolenie dzieci i młodzieży i przygotowywanie do uczestnictwa w sporcie kwalifikowanym
  8. Rawicki Klub Sportowy „Kolejarz”;
   ul. Spokojna 1, 63-900 Rawicz;
   dyscyplina: żużel
   szkolenie dzieci i młodzieży i przygotowywanie do uczestnictwa w sporcie kwalifikowanym;
  9. Rawicki Uczniowski Klub Sportowy „Korona-Rawbud”; 
   ul. Targowa 1, 63-900 Rawicz;
   dyscyplina: szachy 
   szkolenie dzieci i młodzieży i przygotowywanie do uczestnictwa w sporcie kwalifikowanym;
  10. Uczniowski Klub Sportowy „Olimp”;
   ul. Kopernika 9, 63-900 Rawicz;
   dyscyplina: koszykówka żeńska, judo
   szkolenie dzieci i młodzieży i przygotowywanie do uczestnictwa w sporcie kwalifikowanym;
  11. Uczniowski Klub Sportowy „Start” przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II;
   ul. Grota Roweckiego 9f, 63-900 Rawicz;
   sport osób niepełnosprawnych;
  12. Uczniowski Pływacki Klub Sportowy „Wodnik” przy Szkole Podstawowej nr 4 w Rawiczu;
   ul. Broniewskiego 5, 63-900 Rawicz;
   dyscyplina: pływanie
   szkolenie dzieci i młodzieży i przygotowywanie do uczestnictwa w sporcie kwalifikowanym;
  13. Uczniowski Klub Sportowy „Sierakowo” przy Gimnazjum w Sierakowie;
   ul. Przyjemskiego 35, 63-900 Rawicz;
   upowszechnianie sportu masowego, rekreacji i turystyki;
  14. Szkolny Klub Sportowy „Sagitta”;
   ul. J. Dąbrowskiego 29, 63-900 Rawicz;
   propagowanie sportu szkolnego i historii LO;
  15. Rawicki Klub Karate "Surem"
   dyscyplina: karate
   ul. Dąbrowskiego 29d/20, 63-900 Rawicz;
  16. Rawicki Klub Sportowy "Bock"
   dyscyplina: strzelectwo sportowe - pistolet, karabin, strzelba gładkolufowa
   nr rejestru Starostwa Powiatowego 12/2006 z dnia 2.02.2006.
   ul. Spokojna 1a, 63-900 Rawicz; bockrawicz@wp.pl; www.bock-rawicz.pl; tel. 605 583 119
  17. Akademia Taekwondo "IN NAE"
   dyscyplina: taekwondo
   ul. Grunwaldzka 58, 63-900 Rawicz;
  18. Uczniowski Klub Sportowy "Szóstka"
   dyscyplina: judo, siatkówka
   ul. Dąbrowskiego 33, 63-900 Rawicz

  KLUBY, ZESPOŁY I INNE ORGANIZACJE

  1. Grupa Al.-Anon „Odnowa”;
   ul. Mikołajewicza 12, 63-900 Rawicz;
   dział. aktywizująca osoby uzależnione od alkoholu;
  2. Klub Honorowych Dawców Krwi przy PCK w Rawiczu;
    ul. I.Buszy 5, 63-900 Rawicz;
   popularyzacja krwiodawstwa, wspieranie członków HDK;
  3. Klub Seniora "U Klementyny”;
   ul. Targowa 1, 63-900 Rawicz;
   umożliwianie ludziom starszym i samotnym wzajemnych kontaktów z kulturą i turystyką;
  4. Klub Seniora "Wrzos" przy PKPS;
   ul. Buszy 5, 63-900 Rawicz;
   integracja ludzi starszych;
  5. Klub Złotej Jesieni "Złoty liść";
   ul. Targowa 1, 63-900 Rawicz;
   integracja ludzi starszych;
  6. Ośrodek Terapetyczno - Rekreacyjny "Nowy Świat";
   ul. Wały J. Dąbrowskiego 15, 63-900 Rawicz;
   organizacja wolnego czasu dla dzieci i młodzieży, działaność charytatywna;
  7. Orkiestra Dęta przy Domu Kultury w Rawiczu;
   Dom Kultury w Rawiczu, ul. Targowa 1, 63-900 Rawicz;
   kształcenie nowych członków kapeli, uświetnianie uroczystości państwowych i związanych z gminą Rawicz;
  8. Zespół Dziecięcy „Florentynki”;
   Dębno Polskie;
  9. Zespół Folklorystyczny „Dębioki”;
   Dębno Polskie; 
  10. Kabaret „Katarzynki”;
   Słupia Kapitulna;
   integracja mieszkańców wsi, organizacja wolnego czasu, tworzenie kultury swojego środowiska;
  11. Chór „Arion”; Dom Kultury
   ul. Targowa 1, 63-900 Rawicz;
   rozpowszechnianie kultury śpiewu zbiorowego w społeczeństwie i rodzinie;
  12. Koło Śpiewacze im. K. Kurpińskiego w Sarnowie;
   Rynek 1 Ratusz w Sarnowie, 63-900 Rawicz;
   kultywowanie i propagowanie ruchu śpiewaczego i polskiej pieśni chóralnej;
  13. Kapela Dudziarska przy Domu Kultury w Rawiczu;
   ul. Targowa 1, 63-900 Rawicz;
   nauka gry na dudach i budowy dud;
  14. Chór Miriam przy parafii św. A.Boboli w Rawiczu;
   kultywowanie sakralnej pieśni chóralnej; ;
  15. Grupa Artystyczna R-4; Muzeum Ziemi Rawickiej
   Ratusz Rynek;
   wspólne działania artystyczne, wspieranie twórczości;
  16. Samorząd Mieszkańców Osiedla nr 3 w Rawiczu;
   działalność kulturalna, pomoc osobom w potrzebie, reprezentowanie mieszkańców osiedla;
  17. Samorząd mieszkańców Osiedla nr 4 w Rawiczu;
   ul. Westerplatte 5b/3, 63-900 Rawicz;
   działalność kulturalna, pomoc osobom w potrzebie, reprezentowanie mieszkańców osiedla;
  18. Samorząd Mieszkańców Osiedla nr 5 w Sarnowie;
   Ratusz w Sarnowie;
   działalność kulturalna, pomoc osobom w potrzebie, reprezentowanie mieszkańców osiedla;
  19. Klub ekologiczny nr 33;
   edukacja i upowszechnianie działań z zakresu ekologii i ochrony środowiska;
  20. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej oddział nr 30 przy parafii p.w. Chrystusa Króla i NMP;
   ul. Wyszyńskiego 10, 63-900 Rawicz;
   
  JEDNOSTKI OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
  1. OSP Sarnowa
   Rawicz, ul. Strażacka 4
  2. OSP Rawicz
   Rawicz, ul. Scherwentkego 13
  3. OSP Łaszczyn
   Łaszczyn 70
  4. OSP Szymanowo
   Szymanowo 70
  5. OSP Zielona Wieś
   Zielona Wieś 51
  6. OSP Wydawy
   Zielona Wieś 51
  7. OSP Łąkta
   Łąkta 2a
  8. OSP Ugoda
   Ugoda 11a
  9. OSP Zawady
   Zawady 22
  10. OSP Słupia Kapitulna
   Słupia Kapitulna 133
  11. OSP Izbice
   Izbice 61
  12. OSP Dębno Polskie
   Dębno Polskie, ul. Wrocławska 4
  13. OSP Żołędnica
   Żołędnica 42

   

  DO GÓRY