Oferta z własnej inicjatywy - parafia farna

W związku ze złożeniem przez parafię pw. Chrystusa Króla i Zwiastowania NMP oferty z własnej inicjatywy dotyczącej dofinansowania zadania publicznego z zakresu kultury zamieszczamy do publicznej wiadomości treść oferty. Zgodnie z paragrafem 12 Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok oferta podlega wywieszeniu na okres 7 dni, tj. od 5.02.2018. do 12.22.2018. Uwagi do treści oferty można zgłaszać elektronicznie na adres promocja@rawicz.eu.

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (Treść oferty 5.02.2018.pdf)Treść oferty 5.02.2018.pdf[ ]1263 kB

Rozstrzygnięcie konkursów na realizację zadań publicznych w 2018 roku

W dniu 8 stycznia 2018 r. Burmistrz Gminy Rawicz zatwierdził listę organizacji pozarządowych, które będą realizować w 2018 roku zadania publiczne, które zostały określone w Programie Współpracy Gminy Rawicz z organzacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze dzialalności pożytku publicznego na 2018 rok. Poniżej przedstawiamy treść Zarządzenia nr 915/2018 z dnia 8 stycznia br.
 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

Burmistrz Gminy Rawicz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w 2018 roku. Wzór oferty oraz treść ogłoszenia (Zarządzenie NR 887/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.) zamieszczamy w załączniku. Termin składania ofert do 22 grudnia 2017 r. do godz. 15.00.
 
 
 
Ofertę można składać również poprzez generator NGO.

 

Oferta z własnej inicjatywy - LKS Sarnowianka

W związku ze złożeniem przez Ludowy Klub Sportowy Sarnowianka oferty z własnej inicjatywy dotyczącej dofinansowania zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Zgodnie z rozdziałem 11 Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok oferta podlega wywieszeniu na okres 7 dni, tj. od 27.11.2017. do 04.12.2017. Uwagi do treści oferty można zgłaszać elektronicznie na adres promocja@rawicz.eu.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Skan oferty uproszczonej 2017.pdf)Skan oferty uproszczonej 2017.pdf[ ]838 kB

PARTNERZY NGO

DO GÓRY