Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania

Burmistrz Gminy Rawicz ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. organizacja III Międzynarodowego Festiwalu Muzyków Ludowych im. Bolesława Kupczyka i Mieczysława Lipnego. 
 
Wzór oferty oraz treść ogłoszenia (Zarządzenie nr 1041/2018 z dnia 6 czerwca 2018 r.) zamieszczamy w załączniku. Termin składania ofert mija 3 lipca 2018 r. o godz. 15.00.
Ofertę można składać również poprzez generator eNGO.

Oferta z własnej inicjatywy - I Rawicki Zlot Motocyklowy "Moto Niedźwiedź"

W związku ze złożeniem przez Stowarzyszenie Miłośnikow Ziemi Rawickiej PRORAWA oferty z własnej inicjatywy dotyczącej dofinansowania zadania publicznego z zakresu kultury zamieszczamy do publicznej wiadomości treść oferty. Zgodnie z paragrafem 12 Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok oferta podlega wywieszeniu na okres 7 dni, tj. od 6.06.2018. do 13.06.2018. Uwagi do treści oferty można zgłaszać elektronicznie na adres promocja@rawicz.eu.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Treść oferty PRORAWA.pdf)Treść oferty PRORAWA.pdf[ ]1102 kB

Oferta z własnej inicjatywy - koszykarskie wakacje z Rawią

W związku ze złożeniem przez Rawicki Koszykarski Klub Sportowy Rawia Rawicz oferty z własnej inicjatywy dotyczącej dofinansowania zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zamieszczamy do publicznej wiadomości treść oferty. Zgodnie z paragrafem 12 Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok oferta podlega wywieszeniu na okres 7 dni, tj. od 24.05.2018. do 31.05.2018. Uwagi do treści oferty można zgłaszać elektronicznie na adres promocja@rawicz.eu.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Treść oferty z 24.05.2018.pdf)Treść oferty z 24.05.2018.pdf[ ]1105 kB

Rozstrzygnięcie II edycji otwartego konkursu ofert

W dniu 20 kwietnia 2018 r. Burmistrz Gminy Rawicz zatwierdził listę organizacji pozarządowych, które złożyły oferty w II edycji otwartego konkursu ofert i będą realizować w 2018 roku zadania publiczne, które zostały określone w Programie Współpracy Gminy Rawicz z organzacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze dzialalności pożytku publicznego na 2018 rok. Poniżej przedstawiamy treść Zarządzenia nr 999/2018 z dnia 20 kwietnia br.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Zarządzenie 999.2018.pdf)Zarządzenie 999.2018.pdf[ ]699 kB

PARTNERZY NGO

DO GÓRY