W dniu 18 listopada 2016 r. podczas pierwszego posiedzenia Rawickiej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, członkowie Rady wybrali spośród się skład Prezydium. Przewodniczącym Rady został Pan Waclaw Szymczak, jego Zastępcą został Pan Kazimierz Machowiak, a Sekretarzem Pan Michał Turski. Członkowie Rady zapoznali się również z Programem Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi na 2017 r. Zaproponowano zmiany w Programie, które zostaną dopisane do Programu współpracy na 2018 rok. W załącznikach przedstawiamy pierwsze uchwały Rady.