Zmiany w uchwale o inicjatywie lokalnej

Podczas styczniowej sesji Rady MIejskiej Gminy Rawicz, Radni uchwalili zmiany do uchwały w sprawie ustalenia trybu i kryteriów realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy loklanej. Najważniejszą zmianą jest przyspieszenie pierwszego terminu składania wniosków do 1 marca. Druga zmiana polega na skorygowaniu karty oceny wniosków. Zamieszczamy treści uchwał głównej i zmiany do uchwały. Informujemy, że ustawodawca nie uprawomocnił samorządów do określania wzorów wniosków. Informacje o tym jak napisać wniosek i co powinien zawierać mogą Państwo przeczytać w dziale  "Wszystko o inicjatywie lokalnej - Jak napisać wniosek".  Zamieszczamy również przykładowy wniosek jako materiał pomocniczy.

 

Gminna baza kandydatów NGO na członków komisji konkursowych na rok 2017

Na podstawie Rozdziału 8, § 13 załącznika do uchwały nr XXXI/325/16 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2017 oraz komunikatu Burmistrza Gminy Rawicz o naborze kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowych oceniających merytorycznie oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Gminę Rawicz na 2017 r. informujemy, że nabór kandydatów został zakończony.

Dokument o ekonomii społecznej

 Zapraszamy do obejrzenia dokumentu o rawickiej ekonomii społecznej przygotowanego przez TVP Poznań.

 

 

Obejrzyj film tutaj.

 

Spotkanie dla organizacji pozarządowych

Gmina Rawicz oraz Centrum PISOP zapraszają rawickie organizacje pozarządowe na spotkanie, które odbędzie się 28 grudnia 2016 r. (środa) o godz. 15:00 w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz.

Generator eNGO

Po raz pierwszy w otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych możliwe jest skorzystanie z nowego narzędzia online. Generator NGO zapewne usprawni i w konsekwencji ułatwi stowarzyszeniom pisanie i składanie ofert. Narzędzie, prócz sprawniejszego wypełniania wniosków, umożliwia szybsze niż dotychczas rozliczenie projektu. Zalogować można się poprzez wpisanie w przeglądarkę internetową adresu www.engo.org.pl . Po spotkaniu wdrażającym platformę pierwsze organizacje już skorzystały z nowych możliwości. Polecamy pozostałym.

 

PARTNERZY NGO

DO GÓRY