Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

 

Strategia Promocji Potencjału Gospodarczego i Inwestycyjnego Gminy Rawicz

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Rawicz na lata 2015-2020


 

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Zmodyfikowano: czwartek, 11 sierpnia 2016

W przypadku problemów z przeglądaniem plików studium ze względu na duży rozmiar plików prosimy o skorzystanie z linku poniżej do serwera onedrive. Należy pobrać wybrany plik na dysk i otworzyć za pomocą programu Adobe acrobat reader.
 
 

 UCHWAŁA NR XXVI/265/16 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 11 LIPCA 2016 ROKU

w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rawicz

 

 KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 

 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RAWICZ

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI/265/16 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 11 lipca 2016 roku

 

 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I KOMUNIKACJA

 

 INWENTARYZACJA URBANISTYCZNA

 

 ROLNICZA I LEŚNA PRZESTRZEŃ PRODUKCYJNA

 

 RUCH INWESTYCYJNY W GMINIE

 

 ŚRODOWISKO KULTUROWE

 

 UWARUNKOWANIA PRZYRODNICZE


 
 
 

Wyższa rozdzielczość:

 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RAWICZ cz. PN

 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RAWICZ cz. PD

 

DO GÓRY