Oferta edukacyjna

Gmina Rawicz odpowiada za prowadzenie publicznych przedszkoli i szkół podstawowych. Na naszym terenie działa 9 publicznych przedszkoli i 8 publicznych szkół podstawowych, z tego część połączonych w zespoły szkolno-przedszkolne. Oprócz tego funkcjonuje 8 przedszkoli niepublicznych, które są dotowane z budżetu gminy. Wychowaniem przedszkolnym i nauką w placówkach publicznych objętych jest ponad 4 tys. dzieci i młodzieży. Priorytetami w działalności szkół i przedszkoli są otwartość na wdrażanie nowatorskich metod i narzędzi pracy oraz chęć doskonalenia jakości nauczania. Dowodem tego jest realizowanie wielu ciekawych programów edukacyjnych i innowacji pedagogicznych, dzięki którym dzieci rozwijają swoje zainteresowania i uczą się m.in. języków obcych, języka migowego, programowania, zdobywają dodatkowe sprawności fizyczne i umiejętności przydatne w codziennym życiu.

Uczniowie mogą się poszczycić dobrymi wynikami w nauce, wielu z nich sięga też po najwyższe laury w konkursach przedmiotowych i artystycznych na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim. Wśród przedszkoli stopniowo wdrażany jest plan daltoński. Placówki pozostają też otwarte na ideę edukacji włączającej. Korzystamy z nowoczesnych narzędzi i pomocy dydaktycznych (m.in. dziennik elektroniczny, tablice multimedialne, urządzenia Biofeedback). Mamy za sobą pozytywne doświadczenia współpracy międzynarodowej w ramach programu Erasmus. Realizujemy także projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej. Co roku gmina Rawicz jest organizatorem Rawickiego Festiwalu Nauki, podczas którego staramy się łączyć obszar edukacji z rynkiem pracy. 

 

Szkoły profilowane są w stanie szybko zareagować na zapotrzebowanie Inwestora kształcąc konkretne grupy specjalistów.

Oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych:

I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu
Oferowane profile kształcenia:
 • kadecki (patronat Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu)
 • dziennikarsko-prawny (patronat Uniwerystetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • humanistyczny (patronat Uniwerystetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • językowy
 • biologiczny
 • ogólny
 • matematyczny.
Nauka czterech języków obcych: angielskiego, niemieckiego, francuskiego lub hiszpańskiego. Możliwość wyboru trzeciego przedmiotu na poziomie rozszerzonym: fizyki, chemii, historii, wiedzy o społeczeństwie, geografii lub biologii.

 
Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu
Oferowane profile kształcenia:
 • technik budownictwa
 • technik ekonomista
 • technik elektryk
 • technik handlowiec
 • technik logistyk
 • technik mechanik
 • technik teleinformatyk
 • technik żywienia i usług gastronomicznych.

 
Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie:
Oferowane profile kształcenia:
 • technik rolnik (z elementami hodowli koni)
 • technik weterynarii (z elementami hodowli koni)
 • technik informatyk (z elementami obsługi dronów)
 • technik automatyk (z elementami logistyki)
 • technik spedytor (z elementami logistyki)

Szkoły Branżowe I Stopnia w Rawiczu lub Bojanowie:
Nauka zawodów: fryzjer, murarz, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, blacharz samochodowy, operator obrabiarek skrawających, ślusarz, elektryk, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, złotnik-jubiler, cukiernik, piekarz, rzeźnik-wędliniarz, krawiec, stolarz, tapicer, operator maszyn przemysłu włókienniczego (pod patronatem firmy Eurocomfort), cieśla, mechanik pojazdów samochodowych, kelner, malarz, tynkarz, dekarz, lakiernik, mechanik i operator pojazdów i maszyn rolniczych. Możliwość rozszerzenia oferty w zależności od potrzeb zgłaszanych przez przedsiębiorców i uczniów.
 

Zespół Szkół im. Jana Pawła II  w Rawiczu
Oferowane profile kształcenia w ramach Zasadniczej Szkoły Zawodowej: cukiernik, fryzjer, kucharz, mechanik maszyn i pojazdów rolniczych, piekarz, lakiernik, stolarz, ślusarz, wędliniarz. Możliwość rozszerzenia oferty w zależności od potrzeb zgłaszanych przez przedsiębiorców i uczniów. Ponadto, w ramach Zespołu Szkół, funkcjonują: oddział wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przeznaczony dla dzieci w wieku 0-7 lat, szkoła podstawowa, gimnazjum oraz szkoła przysposabiająca do pracy.
OFERTA EDUKACYJNA DLA DOROSŁYCH:
 
Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu:
- Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych 
- Szkoła policealna dla dorosłych:
 • technik rachunkowości
- Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe: organizacja i kontrolowanie robót budowlanych; sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej; organizacja procesów produkcji maszyn i urządzeń; montaż i konserwacja urządzeń elektrycznych; eksploatacja maszyn, urządzeń i insstalacji elektrycznych; prowadzenie działalności handlowej; rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych; planowanie i prowadzenie działalności organizacji; organizacja żywienia i usług gastronomicznych.
 
Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie:
- Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych
- Szkoła policealna dla dorosłych:
 • technik rachunkowości
 • technik informatyk

- Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe: prowadzenie produkcji rolniczej; organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej; projektowanie, urządzenia i pielęgnaca roślinnych obiektów architektury krajobrazu; sporządzanie potraw i napojów; organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych; montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych; projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami; tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administowanie bazami

 
 
Informacje dotyczące oferty ponadpodstawowej: Starostwo Powiatowe w Rawiczu
DO GÓRY