Kontakt

Trwają prace modernizacyjne nad dodaniem nowego modułu formularza kontaktowego.

 

Zapytanie inwestora/ Invest in - inwestor@rawicz.eu

Stan dróg - inwestycje@rawicz.eu

Awarie prądowe - inwestycje@rawicz.eu

Zagubione zwierzęta - d.domaniecki@rawicz.eu

Przystanki autobusowe - inwestycje@rawicz.eu

Napisz do Burmistrza - g.kubik@rawicz.eu

Inne - promocja@rawicz.eu

 

Centrum Informacyjne Burmistrza

Zapytania prasowe prosimy kierować przez Centrum Informacyjne Burmistrza na adres
e-mail: cib@rawicz.eu

Administrator portalu:

Pytania do administratora portalu prosimy kierować na adres promocja@rawicz.eu lub pod nr tel. 65 546 76 71

Kontakt dla Inwestora:

Biuro Obsługi Inwestora i Przedsiębiorcy
tel. 65 546 54 09, 502 285 876
e-mail: inwestor@rawicz.eu
 

Urząd Miejski Gminy Rawicz

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz
Tel. /065/546 54 00
Fax /065/546 41 67
NIP 699-001-01-17, REGON 000526950
 
E-mail: umg@rawicz.eu
Serwis internetowy: www.rawicz.pl
 
 

Dane do płatności:

Gmina Rawicz 
Urząd Miejski Gminy Rawicz
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz
NIP 699-187-10-57, REGON 411050729
 
Nr rachunku bankowego Getin Noble Bank S.A.
66 1560 0013 2885 7118 4000 0002
 
 
Informacja dla osób głuchoniemych
Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209 poz. 1243), urząd zobowiązany jest do udostępnienia usługi pozwalającej na komunikowanie się z osobami głuchoniemymi i słabosłyszącymi.
W związku z powyższym informujemy, że osoby głuchonieme i słabosłyszące mogą uzyskać pomoc u Joanny Stachowiak pokój 115, I piętro lub w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 12 w/w ustawy osoba głuchoniema lub słabosłysząca chcąca załatwić sprawę w urzędzie zobowiązana jest do zgłoszenia chęci skorzystania z usługi wskazanej powyżej na 3 dni robocze przed przybyciem do urzędu, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
 
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail: j.stachowiak@rawicz.eu. Korzystanie z ww. usługi jest bezpłatne.
 
Joanna Stachowiak
j.stachowiak@rawicz.eu
tel. 65 546-54-10
 
Wniosek zgłoszenia dla osoby niepełnosprawnej:

 
DO GÓRY