Kontakt

Trwają prace modernizacyjne nad dodaniem nowego modułu formularza kontaktowego.

 

Zapytanie inwestora/ Invest in - inwestor@rawicz.eu

Stan dróg - inwestycje@rawicz.eu

Awarie prądowe - inwestycje@rawicz.eu

Zagubione zwierzęta - d.domaniecki@rawicz.eu

Przystanki autobusowe - inwestycje@rawicz.eu

Napisz do Burmistrza - g.kubik@rawicz.eu

Inne - promocja@rawicz.eu

 

Centrum Informacyjne Burmistrza

Zapytania prasowe prosimy kierować przez Centrum Informacyjne Burmistrza na adres e-mail: cib@rawicz.eu

Administrator portalu:

Pytania do administratora portalu prosimy kierować na adres promocja@rawicz.eu lub pod nr tel. 65 546 76 71

Kontakt dla Inwestora:

Julita Augustyniak
Kierownik
Biuro Obsługi Inwestora i Przedsiębiorcy
tel. 65 546 54 09, 502 285 876
 
Katarzyna Staśkiewicz
Project Manager
Biuro Obsługi Inwestora i Przedsiębiorcy
tel. 65 546 54 09

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

Adres: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz
NIP 699-187-10-57, REGON 411050729

Nr rachunku bankowego Getin Noble Bank S.A.
66 1560 0013 2885 7118 4000 0002

Telefon: (65) 546 54 00
Fax: 546 41 67
Email: umg@rawicz.pl
Serwis internetowy: www.rawicz.pl

Informacja dla osób głuchoniemych
Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209 poz. 1243), urząd zobowiązany jest do udostępnienia usługi pozwalającej na komunikowanie się z osobami głuchoniemymi i słabosłyszącymi.
W związku z powyższym informujemy, że osoby głuchonieme i słabosłyszące mogą uzyskać pomoc u Joanny Stachowiak pokój 115, I piętro lub w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 12 w/w ustawy osoba głuchoniema lub słabosłysząca chcąca załatwić sprawę w urzędzie zobowiązana jest do zgłoszenia chęci skorzystania z usługi wskazanej powyżej na 3 dni robocze przed przybyciem do urzędu, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
 
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres email: jstachowiak@umg.rawicz.pl Korzystanie z ww. usługi jest bezpłatne.
 
Joanna Stachowiak
jstachowiak@umg.rawicz.pl 
tel. 65 546-54-10
 
Wniosek zgłoszenia dla osoby niepełnosprawnej:

 
DO GÓRY