Oferta z własnej inicjatywy - RKKS Rawia

W związku ze złożeniem przez Rawicki Koszykarski Klub Sportowy "Rawia" Rawicz oferty z własnej inicjatywy dotyczącej dofinansowania kosztów organizacji cyklu zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu koszykówki "Koszykarskie wakacje w okresie od 01.07.2017 r. do 15.09.2017 r., zamieszczamy do publicznej wiadomości treść oferty. Zgodnie z rozdziałem 11 Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok oferta podlega wywieszeniu na okres 7 dni, tj. od 01.06.2017. do 07.06.2017. Uwagi do treści oferty można zgłaszać elektronicznie na adres promocja@rawicz.eu.

 

 
Załączniki:
Pobierz plik (Treść oferty RKKS Rawia.pdf)Treść oferty RKKS Rawia.pdf[ ]1395 kB

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - Rawicki Piknik Motocyklowy

Burmistrz Gminy Rawicz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego ze sfery działalności pożytku publicznego w 2017 roku. Zadanie dotyczy zorganizowania Rawickiego Pikniku Motocyklowego w dniu 25 czerwca 2017 roku na targowisku miejskim w Rawiczu. Wzór oferty oraz treść ogłoszenia (Zarządzenie NR 678/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r.) zamieszczamy w załączniku. Termin składania ofert do 19 maja 2017 r. do godz. 15.00.
Ofertę można składać również poprzez generator NGO

Oferta z własnej inicjatywy - Powiatowy Szkolny Związek Sportowy

W związku ze złożeniem przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy oferty z własnej inicjatywy dotyczącej sfinansowania kosztów udziału dzieci ze szkół prowadzonych przez Gminę Rawicz w czwartkach lekkoatletycznych, zamieszczamy do publicznej wiadomości treść oferty. Zgodnie z rozdziałem 11 Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok oferta podlega wywieszeniu na okres 7 dni, tj. od 18.04.2017. do 24.04.2017. Uwagi do treści oferty można zgłaszać elektronicznie na adres promocja@rawicz.eu.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Oferta PSZS.pdf)Oferta PSZS.pdf[ ]954 kB

Oferta z własnej inicjatywy - CRC Leszno

W związku ze złożeniem przez Stowarzyszenie Sportowe CRC Leszno ferty z własnej inicjatywy dotyczącej dofinansowania zakupu strojów reprezentacyjnych dla zawodniczek CRC Leszno - sekcja Rawicz, zamieszczamy do publicznej wiadomości treść oferty. Zgodnie z rozdziałem 11 Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok oferta podlega wywieszeniu na okres 7 dni, tj. od 06.04.2017. do 13.04.2017. Uwagi do treści oferty można zgłaszać elektronicznie na adres promocja@rawicz.eu.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Oferta CRC Leszno.pdf)Oferta CRC Leszno.pdf[ ]1095 kB

Oferta z własnej inicjatywy - UKS Olimp

W związku ze złożeniem przez Uczniowski Klub Sportowy "Olimp" oferty z własnej inicjatywy dotyczącej wsparcia organizacji VII Międzynarodowego Turnieju Koszykówki Dziewcząt rocznika 2002 o Puchar Wiosny 2017 pod patronatem Burmistrza Gminy Rawicz, zamieszczamy do publicznej wiadomości treść oferty. Zgodnie z rozdziałem 11 Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok oferta podlega wywieszeniu na okres 7 dni, tj. od 04.04.2017. do 10.04.2017. Uwagi do treści oferty można zgłaszać elektronicznie na adres promocja@rawicz.eu.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Oferta uproszczona OLIMP.pdf)Oferta uproszczona OLIMP.pdf[ ]932 kB

Oferta z własnej inicjatywy - UKS Szóstka

W związku ze złożeniem przez Uczniowski Klub Sportowy "Szóstka" oferty z własnej inicjatywy dotyczącej wsparcia organizacji trzech imprez sportowych na terenie gminy Rawicz, zamieszczamy do publicznej wiadomości treść oferty. Zgodnie z rozdziałem 11 Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok oferta podlega wywieszeniu na okres 7 dni, tj. od 27.03.2016. do 4.04.2017. Uwagi do treści oferty można zgłaszać elektronicznie na adres promocja@rawicz.eu.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Oferta uproszczona UKS Szóstka.pdf)Oferta uproszczona UKS Szóstka.pdf[ ]1251 kB

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - kultura 2017

W dniu 6 marca 2017 r. Burmistrz Gminy Rawicz zatwierdził listę podmiotów realizujących w 2017 roku zadania publiczne z zakresu kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Poniżej przedstawiamy treść Zarządzenia nr 618/2017 z dnia 8 marca br.

Załączniki:
Pobierz plik (S-17030809270.pdf)Zarządzenie nr 618/2017[ ]660 kB

Rozstrzygnięcie konkursów na realizację określonych zadań publicznych w 2017 r.

W dniu 21 lutego 2017 r. Burmistrz Gminy Rawicz zatwierdził listę podmiotów realizujących w 2017 roku zadania publiczne z zakresów: działalności wspomagającej rozwój wspólnot i Rozstrzygnięcie konkursu - wsparcie rozwoju społeczności lokalnych, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, turystyki i krajoznawstwa, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Poniżej przedstawiamy treść Zarządzenia nr 610/2017 z dnia 21 lutego br.

 

 

 

Oferta z własnej inicjatywy - UPKS Wodnik

W związku ze złożeniem przez Uczniowski Pływacki Klub Sportoy "Wodnik" oferty z własnej inicjatywy dotyczącej wsparcia udziału zawodników Klubu w Zimowych Mistrzostwach Polski w pływaniu, zamieszczamy do publicznej wiadomości treść oferty. Zgodnie z rozdziałem 11 Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok oferta podlega wywieszeniu na okres 7 dni, tj. od 1.03.2016. do 7.03.2017. Uwagi do treści oferty można zgłaszać elektronicznie na adres promocja@rawicz.pl.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Oferta Wodnik.pdf)Oferta Wodnik.pdf[ ]948 kB

Rozstrzygnięcie konkursu - pomoc społeczna 2017

W dniu 27 stycznia 2017 r. Burmistrz Gminy Rawicz zatwierdził listę podmiotów realizujących w 2017 roku zadania publiczne z zakresów: pomocy społecznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, promocji i organizacji wolontariatu. Poniżej przedstawiamy treść Zarządzenia nr 595/2017 z dnia 27 stycznia br.

 

 
Załączniki:
Pobierz plik (S-17013009070.pdf)Zarządzenie nr 595/2017[ ]773 kB
DO GÓRY