Oferta z własnej inicjatywy - Powiatowe Zrzeszenie LZS

W związku ze złożeniem przez Powiatowe Zrzeszenie LZS oferty z własnej inicjatywy dotyczącej dofinansowania organizacji imprezy biegowej "Cała Polska Biega - Rawicz też", zamieszczamy do publicznej wiadomości treść oferty. Zgodnie z rozdziałem 11 Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok oferta podlega wywieszeniu na okres 7 dni, tj. od 13.09.2017. do 19.09.2017. Uwagi do treści oferty można zgłaszać elektronicznie na adres promocja@rawicz.eu.

 

Rozstrzygnięcie konkursu - II Międzynarodowy Festiwal Muzyków Ludowych

W dniu 16 sierpnia 2017 r. Burmistrz Gminy Rawicz zatwierdził podmiot, któremu zlecona zostanie realizacja zadania publicznego ze sfery dzialalności pożytku publicznego pn. "Organizacja II Międzynarodowego Festiwalu Muzyków Ludowych im. Bolesława Kupczyki i Mieczysława Lipnego". Realizatorem zadania będzie Fundacja "Dudziarz.eu Kapele Wielkopolskie" z siedzibą w Lesznie. W celu realizacji zadania zostanie przekazana dotacja w wysokości 25.000 zł. Poniżej treść Zarządzenia nr 774/2017 z dnia 16 sierpnia br.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Zarządzenie 774.2017.pdf)Zarządzenie 774.2017.pdf[ ]50 kB

Oferta z własnej inicjatywy - Akademia Taekwon-do IN NAE

W związku ze złożeniem przez Akademię Taekwon-do IN NAE oferty z własnej inicjatywy dotyczącej dofinansowania zakupu drabinek oraz luster dla dzieci do remontowanej sali ćwiczeń, zamieszczamy do publicznej wiadomości treść oferty. Zgodnie z rozdziałem 11 Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok oferta podlega wywieszeniu na okres 7 dni, tj. od 07.08.2017. do 14.08.2017. Uwagi do treści oferty można zgłaszać elektronicznie na adres promocja@rawicz.eu.
 
 
 
Załączniki:
Pobierz plik (SKM_C36817080710210.pdf)Treść oferty[ ]206 kB

W dniu 19 lipca 2017 r. Burmistrz Gminy Rawicz zatwierdził podmiot, któremu zlecona zostanie realizacja zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Organizacja Turnieju w Powożeniu Zaprzęgami Jedno- i Parokonnymi o Puchar Burmistrza Gminy Rawicz". Realizatorem zadania będzie Stowarzyszenie "Szymanowianie" z siedzibą w Szymanowie. W celu realizacji zadania zostanie przekazana dotacja w wysokości 15.000 zł. Poniżej treść Zarządzenia nr 749/2017 z dnia 19 lipca br.

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - II Międzynarodowy Festiwal Muzyków Ludowych

Burmistrz Gminy Rawicz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego ze sfery działalności pożytku publicznego w 2017 roku. Zadanie dotyczy organizacji II Międzynarodowego Festiwalu Muzyków Ludowych im. Bolesława Kupczyka i Mieczysława Lipnego. Wzór oferty oraz treść ogłoszenia (Zarządzenie NR 745/2017 z dnia 14 lipca 2017 r.) zamieszczamy w załączniku. Termin składania ofert do 7 sierpnia 2017 r. do godz. 16.00.
 
 

Oferta z własnej inicjatywy "Koszykarskie wakacje"

W związku ze złożeniem przez Rawicki Koszykarski Klub Sportowy "Rawia" Rawicz oferty z własnej inicjatywy dotyczącej dofinansowania kosztów organizacji cyklu zabaw i zajęć sportowych i ruchowych dla dzieci i młodzieży "Koszykarskie wakacje w okresie od 20.07.2017 r. do 15.10.2017 r., zamieszczamy do publicznej wiadomości treść oferty. Zgodnie z rozdziałem 11 Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok oferta podlega wywieszeniu na okres 7 dni, tj. od 06.07.2017. do 12.06.2017. Uwagi do treści oferty można zgłaszać elektronicznie na adres promocja@rawicz.eu.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Oferta 2 RKKS Rawia Rawicz.pdf)Oferta 2 RKKS Rawia Rawicz.pdf[ ]1312 kB
Burmistrz Gminy Rawicz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego ze sfery działalności pożytku publicznego w 2017 roku. Zadanie dotyczy: 
1) organizacji Campu Lekkoatletycznego z udziałem dzieci ze szkół podstawowych z gminy Rawicz w miesiącach wrzesień/październik/listopad/grudzień br.
2) organizacji Turnieju w Powożeniu Zaprzęgami Jedno- i Parokonnymi o Puchar Burmistrza Gminy Rawicz w dniu 23 lipca br.
Wzór oferty oraz treść ogłoszenia (Zarządzenie NR 721/2017 z dnia 23 czerwca 2017 r. zamieszczamy w załączniku. Termin składania ofert do 18 lipca 2017 r. do godz. 15.00.
 
Ofertę można składać również poprzez generator NGO.

Rozstrzygnięcie konkursu - rozgrywki ligowe w siatkówce dziewcząt

W dniu 26 czerwca 2017 r. Burmistrz Gminy Rawicz zatwierdził podmiot, któremu zlecona zostanie realizacja zadania publicznego z zakresu wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej pn."Organizacja i udział w rozgrywkach ligowych siatkówki dziewcząt". Realizatorem zadania będzie Uczniowski Klub Sportowy "Szóstka". W celu realizacji zadania zostanie przekazana dotacja w wysokości 9.800 zł. Poniżej treść Zarządzenia nr 724/2017 z dnia 26 czerwca br.

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (Zarządzenie nr 724.2017.pdf)Zarządzenie nr 724.2017.pdf[ ]311 kB
Burmistrz Gminy Rawicz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego ze sfery działalności pożytku publicznego w 2017 roku. Zadanie dotyczy organizacji i udziału w ligowych rozgrywkach siatkówki dziewcząt w okresie od 26 czerwca do 31 grudnia 2017 r. Wzór oferty oraz treść ogłoszenia (Zarządzenie NR 703/2017 z dnia 1 czerwca 2017 r.) zamieszczamy w załączniku. Termin składania ofert do 22 czerwca 2017 r. do godz. 15.00.
 
Ofertę można składać również poprzez generator NGO.

Rozstrzygnięcie konkursu - III Rawicki Piknik Motocyklowy

W dniu 1 czerwca 2017 r. Burmistrz Gminy Rawicz zatwierdził podmiot, któremu powierzona zostanie realizacja zadania publicznego z zakresu działań integrujących społeczność lokalną i wzbogacających życie kulturalne osiedli i sołectw Gminy pn."Organizacja III Rawickiego Pikniku Motocyklowego". Realizatorem zadania będzie Stowarzyszenie "PoKREWna Kropla" z siedzibą we Wrocławiu. W celu realizacji zadania zostanie przekazana dotacja w wysokości 15.000 zł. Poniżej treść Zarządzenia nr 707/2017 z dnia 1 czerwca br.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Zarządzenie 707_2017.pdf)Zarządzenie 707_2017.pdf[ ]316 kB
DO GÓRY