Oferta z własnej inicjatywy - pokaz rodzimych ras ptaków

W związku ze złożeniem przez Rawickie Stowarzyszenie Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Drobnego Inwentarza z siedzibą w Wydawach oferty z własnej inicjatywy dotyczącej dofinansowania zadania publicznego z zakresu ekologii, ochrony zwięrząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego zamieszczamy do publicznej wiadomości treść oferty. Zgodnie z paragrafem 12 Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok oferta podlega wywieszeniu na okres 7 dni, tj. od 14.08.2018. do 20.08.2018. Uwagi do treści oferty można zgłaszać elektronicznie na adres promocja@rawicz.eu.

 

Oferta z własnej inicjatywy - Cała Polska Biega

W związku ze złożeniem przez Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespołu Sportowe z siedzibą w Rawiczu oferty z własnej inicjatywy dotyczącej dofinansowania zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zamieszczamy do publicznej wiadomości treść oferty. Zgodnie z paragrafem 12 Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok oferta podlega wywieszeniu na okres 7 dni, tj. od 14.08.2018. do 20.08.2018. Uwagi do treści oferty można zgłaszać elektronicznie na adres promocja@rawicz.eu.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Treść oferty 13.08.2018.pdf)Treść oferty 13.08.2018.pdf[ ]879 kB

Oferta z własnej inicjatywy - Dudziarz.eu

W związku ze złożeniem przez Fundację Dudziarz.eu z siedzibą w Lesznie oferty z własnej inicjatywy dotyczącej dofinansowania zadania publicznego z zakresu kultury zamieszczamy do publicznej wiadomości treść oferty. Zgodnie z paragrafem 12 Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok oferta podlega wywieszeniu na okres 7 dni, tj. od 20.07.2018. do 27.07.2018. Uwagi do treści oferty można zgłaszać elektronicznie na adres promocja@rawicz.eu.

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (Treść oferty 20.07.2018.pdf)Treść oferty 20.07.2018.pdf[ ]976 kB

Oferta z własnej inicjatywy - wycieczka rowerowa seniorów

W związku ze złożeniem przez PTTK o/Rawicz oferty z własnej inicjatywy dotyczącej dofinansowania zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym zamieszczamy do publicznej wiadomości treść oferty. Zgodnie z paragrafem 12 Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok oferta podlega wywieszeniu na okres 7 dni, tj. od 29.06.2018. do 6.07.2018. Uwagi do treści oferty można zgłaszać elektronicznie na adres promocja@rawicz.eu.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Treść oferty PTTK.29.06.2018.pdf)Treść oferty PTTK.29.06.2018.pdf[ ]946 kB

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania

Burmistrz Gminy Rawicz ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego polegającego na organizacji i udziale w ligowych rozgrywkach siatkówki dziewcząt w sezonie 2018/2019. 
 
Wzór oferty oraz treść ogłoszenia (Zarządzenie nr 1058/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r.) zamieszczamy w załączniku.
Termin składania ofert mija 17 lipca 2018 r. o godz. 15.00.
Ofertę można składać również poprzez generator eNGO.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania

Burmistrz Gminy Rawicz ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. organizacja III Międzynarodowego Festiwalu Muzyków Ludowych im. Bolesława Kupczyka i Mieczysława Lipnego. 
 
Wzór oferty oraz treść ogłoszenia (Zarządzenie nr 1041/2018 z dnia 6 czerwca 2018 r.) zamieszczamy w załączniku. Termin składania ofert mija 3 lipca 2018 r. o godz. 15.00.
Ofertę można składać również poprzez generator eNGO.

Oferta z własnej inicjatywy - I Rawicki Zlot Motocyklowy "Moto Niedźwiedź"

W związku ze złożeniem przez Stowarzyszenie Miłośnikow Ziemi Rawickiej PRORAWA oferty z własnej inicjatywy dotyczącej dofinansowania zadania publicznego z zakresu kultury zamieszczamy do publicznej wiadomości treść oferty. Zgodnie z paragrafem 12 Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok oferta podlega wywieszeniu na okres 7 dni, tj. od 6.06.2018. do 13.06.2018. Uwagi do treści oferty można zgłaszać elektronicznie na adres promocja@rawicz.eu.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Treść oferty PRORAWA.pdf)Treść oferty PRORAWA.pdf[ ]1102 kB

Oferta z własnej inicjatywy - koszykarskie wakacje z Rawią

W związku ze złożeniem przez Rawicki Koszykarski Klub Sportowy Rawia Rawicz oferty z własnej inicjatywy dotyczącej dofinansowania zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zamieszczamy do publicznej wiadomości treść oferty. Zgodnie z paragrafem 12 Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok oferta podlega wywieszeniu na okres 7 dni, tj. od 24.05.2018. do 31.05.2018. Uwagi do treści oferty można zgłaszać elektronicznie na adres promocja@rawicz.eu.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Treść oferty z 24.05.2018.pdf)Treść oferty z 24.05.2018.pdf[ ]1105 kB

Rozstrzygnięcie II edycji otwartego konkursu ofert

W dniu 20 kwietnia 2018 r. Burmistrz Gminy Rawicz zatwierdził listę organizacji pozarządowych, które złożyły oferty w II edycji otwartego konkursu ofert i będą realizować w 2018 roku zadania publiczne, które zostały określone w Programie Współpracy Gminy Rawicz z organzacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze dzialalności pożytku publicznego na 2018 rok. Poniżej przedstawiamy treść Zarządzenia nr 999/2018 z dnia 20 kwietnia br.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Zarządzenie 999.2018.pdf)Zarządzenie 999.2018.pdf[ ]699 kB

Oferta z własnej inicjatywy - Szkolny Związek Sportowy

W związku ze złożeniem przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy oferty z własnej inicjatywy dotyczącej dofinansowania zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zamieszczamy do publicznej wiadomości treść oferty. Zgodnie z paragrafem 12 Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok oferta podlega wywieszeniu na okres 7 dni, tj. od 23.04.2018. do 30.04.2018. Uwagi do treści oferty można zgłaszać elektronicznie na adres promocja@rawicz.eu.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Treść oferty 23.04.2018.pdf)Treść oferty 23.04.2018.pdf[ ]1010 kB
DO GÓRY