W dniu 19 lipca 2017 r. Burmistrz Gminy Rawicz zatwierdził podmiot, któremu zlecona zostanie realizacja zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Organizacja Turnieju w Powożeniu Zaprzęgami Jedno- i Parokonnymi o Puchar Burmistrza Gminy Rawicz". Realizatorem zadania będzie Stowarzyszenie "Szymanowianie" z siedzibą w Szymanowie. W celu realizacji zadania zostanie przekazana dotacja w wysokości 15.000 zł. Poniżej treść Zarządzenia nr 749/2017 z dnia 19 lipca br.

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - II Międzynarodowy Festiwal Muzyków Ludowych

Burmistrz Gminy Rawicz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego ze sfery działalności pożytku publicznego w 2017 roku. Zadanie dotyczy organizacji II Międzynarodowego Festiwalu Muzyków Ludowych im. Bolesława Kupczyka i Mieczysława Lipnego. Wzór oferty oraz treść ogłoszenia (Zarządzenie NR 745/2017 z dnia 14 lipca 2017 r.) zamieszczamy w załączniku. Termin składania ofert do 7 sierpnia 2017 r. do godz. 16.00.
 
 

Oferta z własnej inicjatywy "Koszykarskie wakacje"

W związku ze złożeniem przez Rawicki Koszykarski Klub Sportowy "Rawia" Rawicz oferty z własnej inicjatywy dotyczącej dofinansowania kosztów organizacji cyklu zabaw i zajęć sportowych i ruchowych dla dzieci i młodzieży "Koszykarskie wakacje w okresie od 20.07.2017 r. do 15.10.2017 r., zamieszczamy do publicznej wiadomości treść oferty. Zgodnie z rozdziałem 11 Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok oferta podlega wywieszeniu na okres 7 dni, tj. od 06.07.2017. do 12.06.2017. Uwagi do treści oferty można zgłaszać elektronicznie na adres promocja@rawicz.eu.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Oferta 2 RKKS Rawia Rawicz.pdf)Oferta 2 RKKS Rawia Rawicz.pdf[ ]1312 kB
Burmistrz Gminy Rawicz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego ze sfery działalności pożytku publicznego w 2017 roku. Zadanie dotyczy: 
1) organizacji Campu Lekkoatletycznego z udziałem dzieci ze szkół podstawowych z gminy Rawicz w miesiącach wrzesień/październik/listopad/grudzień br.
2) organizacji Turnieju w Powożeniu Zaprzęgami Jedno- i Parokonnymi o Puchar Burmistrza Gminy Rawicz w dniu 23 lipca br.
Wzór oferty oraz treść ogłoszenia (Zarządzenie NR 721/2017 z dnia 23 czerwca 2017 r. zamieszczamy w załączniku. Termin składania ofert do 18 lipca 2017 r. do godz. 15.00.
 
Ofertę można składać również poprzez generator NGO.

Rozstrzygnięcie konkursu - rozgrywki ligowe w siatkówce dziewcząt

W dniu 26 czerwca 2017 r. Burmistrz Gminy Rawicz zatwierdził podmiot, któremu zlecona zostanie realizacja zadania publicznego z zakresu wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej pn."Organizacja i udział w rozgrywkach ligowych siatkówki dziewcząt". Realizatorem zadania będzie Uczniowski Klub Sportowy "Szóstka". W celu realizacji zadania zostanie przekazana dotacja w wysokości 9.800 zł. Poniżej treść Zarządzenia nr 724/2017 z dnia 26 czerwca br.

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (Zarządzenie nr 724.2017.pdf)Zarządzenie nr 724.2017.pdf[ ]311 kB
Burmistrz Gminy Rawicz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego ze sfery działalności pożytku publicznego w 2017 roku. Zadanie dotyczy organizacji i udziału w ligowych rozgrywkach siatkówki dziewcząt w okresie od 26 czerwca do 31 grudnia 2017 r. Wzór oferty oraz treść ogłoszenia (Zarządzenie NR 703/2017 z dnia 1 czerwca 2017 r.) zamieszczamy w załączniku. Termin składania ofert do 22 czerwca 2017 r. do godz. 15.00.
 
Ofertę można składać również poprzez generator NGO.

Rozstrzygnięcie konkursu - III Rawicki Piknik Motocyklowy

W dniu 1 czerwca 2017 r. Burmistrz Gminy Rawicz zatwierdził podmiot, któremu powierzona zostanie realizacja zadania publicznego z zakresu działań integrujących społeczność lokalną i wzbogacających życie kulturalne osiedli i sołectw Gminy pn."Organizacja III Rawickiego Pikniku Motocyklowego". Realizatorem zadania będzie Stowarzyszenie "PoKREWna Kropla" z siedzibą we Wrocławiu. W celu realizacji zadania zostanie przekazana dotacja w wysokości 15.000 zł. Poniżej treść Zarządzenia nr 707/2017 z dnia 1 czerwca br.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Zarządzenie 707_2017.pdf)Zarządzenie 707_2017.pdf[ ]316 kB

Oferta z własnej inicjatywy - RKKS Rawia

W związku ze złożeniem przez Rawicki Koszykarski Klub Sportowy "Rawia" Rawicz oferty z własnej inicjatywy dotyczącej dofinansowania kosztów organizacji cyklu zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu koszykówki "Koszykarskie wakacje w okresie od 01.07.2017 r. do 15.09.2017 r., zamieszczamy do publicznej wiadomości treść oferty. Zgodnie z rozdziałem 11 Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok oferta podlega wywieszeniu na okres 7 dni, tj. od 01.06.2017. do 07.06.2017. Uwagi do treści oferty można zgłaszać elektronicznie na adres promocja@rawicz.eu.

 

 
Załączniki:
Pobierz plik (Treść oferty RKKS Rawia.pdf)Treść oferty RKKS Rawia.pdf[ ]1395 kB

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - Rawicki Piknik Motocyklowy

Burmistrz Gminy Rawicz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego ze sfery działalności pożytku publicznego w 2017 roku. Zadanie dotyczy zorganizowania Rawickiego Pikniku Motocyklowego w dniu 25 czerwca 2017 roku na targowisku miejskim w Rawiczu. Wzór oferty oraz treść ogłoszenia (Zarządzenie NR 678/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r.) zamieszczamy w załączniku. Termin składania ofert do 19 maja 2017 r. do godz. 15.00.
Ofertę można składać również poprzez generator NGO

Oferta z własnej inicjatywy - Powiatowy Szkolny Związek Sportowy

W związku ze złożeniem przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy oferty z własnej inicjatywy dotyczącej sfinansowania kosztów udziału dzieci ze szkół prowadzonych przez Gminę Rawicz w czwartkach lekkoatletycznych, zamieszczamy do publicznej wiadomości treść oferty. Zgodnie z rozdziałem 11 Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok oferta podlega wywieszeniu na okres 7 dni, tj. od 18.04.2017. do 24.04.2017. Uwagi do treści oferty można zgłaszać elektronicznie na adres promocja@rawicz.eu.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Oferta PSZS.pdf)Oferta PSZS.pdf[ ]954 kB
DO GÓRY