Oferta z własnej inicjatywy - parafia farna

W związku ze złożeniem przez parafię pw. Chrystusa Króla i Zwiastowania NMP oferty z własnej inicjatywy dotyczącej dofinansowania zadania publicznego z zakresu kultury zamieszczamy do publicznej wiadomości treść oferty. Zgodnie z paragrafem 12 Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok oferta podlega wywieszeniu na okres 7 dni, tj. od 5.02.2018. do 12.22.2018. Uwagi do treści oferty można zgłaszać elektronicznie na adres promocja@rawicz.eu.

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (Treść oferty 5.02.2018.pdf)Treść oferty 5.02.2018.pdf[ ]1263 kB

Rozstrzygnięcie konkursów na realizację zadań publicznych w 2018 roku

W dniu 8 stycznia 2018 r. Burmistrz Gminy Rawicz zatwierdził listę organizacji pozarządowych, które będą realizować w 2018 roku zadania publiczne, które zostały określone w Programie Współpracy Gminy Rawicz z organzacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze dzialalności pożytku publicznego na 2018 rok. Poniżej przedstawiamy treść Zarządzenia nr 915/2018 z dnia 8 stycznia br.
 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

Burmistrz Gminy Rawicz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w 2018 roku. Wzór oferty oraz treść ogłoszenia (Zarządzenie NR 887/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.) zamieszczamy w załączniku. Termin składania ofert do 22 grudnia 2017 r. do godz. 15.00.
 
 
 
Ofertę można składać również poprzez generator NGO.

 

Oferta z własnej inicjatywy - LKS Sarnowianka

W związku ze złożeniem przez Ludowy Klub Sportowy Sarnowianka oferty z własnej inicjatywy dotyczącej dofinansowania zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Zgodnie z rozdziałem 11 Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok oferta podlega wywieszeniu na okres 7 dni, tj. od 27.11.2017. do 04.12.2017. Uwagi do treści oferty można zgłaszać elektronicznie na adres promocja@rawicz.eu.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Skan oferty uproszczonej 2017.pdf)Skan oferty uproszczonej 2017.pdf[ ]838 kB

Oferta z własnej inicjatywy - Wystawa ptactwa ozdobnego

W związku ze złożeniem przez Rawickie Stowarzyszenie Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Drobnego Inwenatrza oferty z własnej inicjatywy dotyczącej dofinansowania organizacji wystawy gołębi rasowych i drobnego inwentarza, zamieszczamy do publicznej wiadomości treść oferty. Zgodnie z rozdziałem 11 Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok oferta podlega wywieszeniu na okres 7 dni, tj. od 30.10.2017. do 06.11.2017. Uwagi do treści oferty można zgłaszać elektronicznie na adres promocja@rawicz.eu.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Treść oferty 27.10.2017.pdf)Treść oferty 27.10.2017.pdf[ ]923 kB

Rozstrzygnięcie konkursu - "Lekcja sportu. Wychować Mistrza"

W dniu 10 października 2017 r. Burmistrz Gminy Rawicz zatwierdził podmiot, któremu zlecona zostanie realizacja zadania publicznego ze sfery dzialalności pożytku publicznego dotyczącego organizacji campu lekkoatletycznego dla dzieci ze szkół podstawowych z gminy Rawicz pn. "Lekcja sportu. Wychować Mistrza". Realizatorem zadania będzie Powiatowy Szkolny Związek Sportowy z siedzibą w Rawiczu. W celu realizacji zadania zostanie przekazana dotacja w wysokości 20.500 zł. Poniżej treść Zarządzenia nr 832/2017 z dnia 10 października br.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Zarządzenie nr 832.2017.pdf)Zarządzenie nr 832.2017.pdf[ ]326 kB

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - Camp lekkoatletyczny w Rawiczu

Burmistrz Gminy Rawicz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego ze sfery działalności pożytku publicznego w 2017 roku. Zadanie dotyczy organizacji campu lekkoatletycznego w Rawiczu. Wzór oferty oraz treść ogłoszenia (Zarządzenie NR 812/2017 z dnia 18 września 2017 r.) zamieszczamy w załączniku. Termin składania ofert do 9 października 2017 r. do godz. 16.00.

 

Ofertę można składać również poprzez generator NGO.

 

 

Oferta z własnej inicjatywy - RUTW

W związku ze złożeniem przez Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku oferty z własnej inicjatywy dotyczącej dofinansowania organizacji inauguracji roku akademickiego 2017/2018, zamieszczamy do publicznej wiadomości treść oferty. Zgodnie z rozdziałem 11 Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok oferta podlega wywieszeniu na okres 7 dni, tj. od 18.09.2017. do 25.09.2017. Uwagi do treści oferty można zgłaszać elektronicznie na adres promocja@rawicz.eu.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Oferta RUTW inauguracja.pdf)Oferta RUTW inauguracja.pdf[ ]236 kB

Oferta z własnej inicjatywy - Powiatowe Zrzeszenie LZS

W związku ze złożeniem przez Powiatowe Zrzeszenie LZS oferty z własnej inicjatywy dotyczącej dofinansowania organizacji imprezy biegowej "Cała Polska Biega - Rawicz też", zamieszczamy do publicznej wiadomości treść oferty. Zgodnie z rozdziałem 11 Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok oferta podlega wywieszeniu na okres 7 dni, tj. od 13.09.2017. do 19.09.2017. Uwagi do treści oferty można zgłaszać elektronicznie na adres promocja@rawicz.eu.

 

Rozstrzygnięcie konkursu - II Międzynarodowy Festiwal Muzyków Ludowych

W dniu 16 sierpnia 2017 r. Burmistrz Gminy Rawicz zatwierdził podmiot, któremu zlecona zostanie realizacja zadania publicznego ze sfery dzialalności pożytku publicznego pn. "Organizacja II Międzynarodowego Festiwalu Muzyków Ludowych im. Bolesława Kupczyki i Mieczysława Lipnego". Realizatorem zadania będzie Fundacja "Dudziarz.eu Kapele Wielkopolskie" z siedzibą w Lesznie. W celu realizacji zadania zostanie przekazana dotacja w wysokości 25.000 zł. Poniżej treść Zarządzenia nr 774/2017 z dnia 16 sierpnia br.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Zarządzenie 774.2017.pdf)Zarządzenie 774.2017.pdf[ ]50 kB
DO GÓRY