Oferta z własnej inicjatywy - Wystawa ptactwa ozdobnego

W związku ze złożeniem przez Rawickie Stowarzyszenie Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Drobnego Inwenatrza oferty z własnej inicjatywy dotyczącej dofinansowania organizacji wystawy gołębi rasowych i drobnego inwentarza, zamieszczamy do publicznej wiadomości treść oferty. Zgodnie z rozdziałem 11 Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok oferta podlega wywieszeniu na okres 7 dni, tj. od 30.10.2017. do 06.11.2017. Uwagi do treści oferty można zgłaszać elektronicznie na adres promocja@rawicz.eu.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Treść oferty 27.10.2017.pdf)Treść oferty 27.10.2017.pdf[ ]923 kB

Rozstrzygnięcie konkursu - "Lekcja sportu. Wychować Mistrza"

W dniu 10 października 2017 r. Burmistrz Gminy Rawicz zatwierdził podmiot, któremu zlecona zostanie realizacja zadania publicznego ze sfery dzialalności pożytku publicznego dotyczącego organizacji campu lekkoatletycznego dla dzieci ze szkół podstawowych z gminy Rawicz pn. "Lekcja sportu. Wychować Mistrza". Realizatorem zadania będzie Powiatowy Szkolny Związek Sportowy z siedzibą w Rawiczu. W celu realizacji zadania zostanie przekazana dotacja w wysokości 20.500 zł. Poniżej treść Zarządzenia nr 832/2017 z dnia 10 października br.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Zarządzenie nr 832.2017.pdf)Zarządzenie nr 832.2017.pdf[ ]326 kB

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - Camp lekkoatletyczny w Rawiczu

Burmistrz Gminy Rawicz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego ze sfery działalności pożytku publicznego w 2017 roku. Zadanie dotyczy organizacji campu lekkoatletycznego w Rawiczu. Wzór oferty oraz treść ogłoszenia (Zarządzenie NR 812/2017 z dnia 18 września 2017 r.) zamieszczamy w załączniku. Termin składania ofert do 9 października 2017 r. do godz. 16.00.

 

Ofertę można składać również poprzez generator NGO.

 

 

Oferta z własnej inicjatywy - RUTW

W związku ze złożeniem przez Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku oferty z własnej inicjatywy dotyczącej dofinansowania organizacji inauguracji roku akademickiego 2017/2018, zamieszczamy do publicznej wiadomości treść oferty. Zgodnie z rozdziałem 11 Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok oferta podlega wywieszeniu na okres 7 dni, tj. od 18.09.2017. do 25.09.2017. Uwagi do treści oferty można zgłaszać elektronicznie na adres promocja@rawicz.eu.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Oferta RUTW inauguracja.pdf)Oferta RUTW inauguracja.pdf[ ]236 kB

Oferta z własnej inicjatywy - Powiatowe Zrzeszenie LZS

W związku ze złożeniem przez Powiatowe Zrzeszenie LZS oferty z własnej inicjatywy dotyczącej dofinansowania organizacji imprezy biegowej "Cała Polska Biega - Rawicz też", zamieszczamy do publicznej wiadomości treść oferty. Zgodnie z rozdziałem 11 Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok oferta podlega wywieszeniu na okres 7 dni, tj. od 13.09.2017. do 19.09.2017. Uwagi do treści oferty można zgłaszać elektronicznie na adres promocja@rawicz.eu.

 

Rozstrzygnięcie konkursu - II Międzynarodowy Festiwal Muzyków Ludowych

W dniu 16 sierpnia 2017 r. Burmistrz Gminy Rawicz zatwierdził podmiot, któremu zlecona zostanie realizacja zadania publicznego ze sfery dzialalności pożytku publicznego pn. "Organizacja II Międzynarodowego Festiwalu Muzyków Ludowych im. Bolesława Kupczyki i Mieczysława Lipnego". Realizatorem zadania będzie Fundacja "Dudziarz.eu Kapele Wielkopolskie" z siedzibą w Lesznie. W celu realizacji zadania zostanie przekazana dotacja w wysokości 25.000 zł. Poniżej treść Zarządzenia nr 774/2017 z dnia 16 sierpnia br.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Zarządzenie 774.2017.pdf)Zarządzenie 774.2017.pdf[ ]50 kB

Oferta z własnej inicjatywy - Akademia Taekwon-do IN NAE

W związku ze złożeniem przez Akademię Taekwon-do IN NAE oferty z własnej inicjatywy dotyczącej dofinansowania zakupu drabinek oraz luster dla dzieci do remontowanej sali ćwiczeń, zamieszczamy do publicznej wiadomości treść oferty. Zgodnie z rozdziałem 11 Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok oferta podlega wywieszeniu na okres 7 dni, tj. od 07.08.2017. do 14.08.2017. Uwagi do treści oferty można zgłaszać elektronicznie na adres promocja@rawicz.eu.
 
 
 
Załączniki:
Pobierz plik (SKM_C36817080710210.pdf)Treść oferty[ ]206 kB

W dniu 19 lipca 2017 r. Burmistrz Gminy Rawicz zatwierdził podmiot, któremu zlecona zostanie realizacja zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Organizacja Turnieju w Powożeniu Zaprzęgami Jedno- i Parokonnymi o Puchar Burmistrza Gminy Rawicz". Realizatorem zadania będzie Stowarzyszenie "Szymanowianie" z siedzibą w Szymanowie. W celu realizacji zadania zostanie przekazana dotacja w wysokości 15.000 zł. Poniżej treść Zarządzenia nr 749/2017 z dnia 19 lipca br.

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - II Międzynarodowy Festiwal Muzyków Ludowych

Burmistrz Gminy Rawicz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego ze sfery działalności pożytku publicznego w 2017 roku. Zadanie dotyczy organizacji II Międzynarodowego Festiwalu Muzyków Ludowych im. Bolesława Kupczyka i Mieczysława Lipnego. Wzór oferty oraz treść ogłoszenia (Zarządzenie NR 745/2017 z dnia 14 lipca 2017 r.) zamieszczamy w załączniku. Termin składania ofert do 7 sierpnia 2017 r. do godz. 16.00.
 
 

Oferta z własnej inicjatywy "Koszykarskie wakacje"

W związku ze złożeniem przez Rawicki Koszykarski Klub Sportowy "Rawia" Rawicz oferty z własnej inicjatywy dotyczącej dofinansowania kosztów organizacji cyklu zabaw i zajęć sportowych i ruchowych dla dzieci i młodzieży "Koszykarskie wakacje w okresie od 20.07.2017 r. do 15.10.2017 r., zamieszczamy do publicznej wiadomości treść oferty. Zgodnie z rozdziałem 11 Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok oferta podlega wywieszeniu na okres 7 dni, tj. od 06.07.2017. do 12.06.2017. Uwagi do treści oferty można zgłaszać elektronicznie na adres promocja@rawicz.eu.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Oferta 2 RKKS Rawia Rawicz.pdf)Oferta 2 RKKS Rawia Rawicz.pdf[ ]1312 kB
DO GÓRY