ZGŁOŚ KATASTROFĘ BUDOWLANĄ (CZYLI ZNISZCZENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB JEGO CZĘŚCI)

Obowiązkiem właścicieli i zarządców obiektów budowlanych, którzy doznali katastrofy budowlanej w ostatniej nawałnicy, jest zgłaszanie tego zdarzenia do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rawiczu pod numerem telefonu 65 546 47 83.