Informacje ogólne

Zgłoszenia o bezdomnych psach można dokonać pod numerami telefonów:

Tel. 65 546 54 00 - Urząd Miejski Gminy Rawicz

Tel. 65 546 54 39 i 65 546 54 36 - Urząd Miejski Gminy Rawicz, Wydział Inwestycji i Rozwoju, Zespół Ochrony Środowiska

Kom. 519 518 594 - Dariusz Domaniecki - Zespół Ochrony Środowiska

Kom. 885 030 001 - Krzysztof Żyto – Kierownik Zieleni Miejskiej w Rawiczu

Jeżeli powyższe numery nie odpowiadają, zgłoszenia można kierować na Komendę Powiatową Policji w Rawiczu pod numerem telefonu (65) 545 20 03

Ponadto Gmina Rawicz ma podpisaną umowę na całodobową obsługę z zakładem Specjalistycznej Poradni Weterynaryjnej ORIVET pod numerami telefonów: 605 219 316, 692 099 345, 504 004 242.

Apelujemy o rozważne zgłoszenia (nie każdy błąkający się pies jest zwierzęciem bezdomnym).

Informujemy, że gmina posiada podpisane porozumienie ze Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Henrykowie, gdzie do dyspozycji Gminy Rawicz jest 10 kojców.

Osoby, które wyłapały wolnożyjące koty w celu poddania ich ich sterylizacji, kastracji lub leczeniu, przed dostarczeniem ich do Specjalistycznej Przychodni Weterynaryjnej ORIVET powinny w pierwszej konieczności uzyskać stosowne skierowanie w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz (pok. 118) w godz. od 7:00 do 15:00.

Na chwilę obecną wszystkie miejsca w schronisku są zajęte.

W przypadku zagubienia lub poszukiwania psa prosimy dzwonić pod podane wyżej numery telefonów.

Aktualności o psach i kotach znalezionych na terenie gminy Rawicz dostępne są pod adresem: https://www.facebook.com/PsyKotyRawicz/

PROGRAM OCHRONY ZWIERZĄT 2018

DO GÓRY