Rusza nabór wniosków do tytułu RAWICKI LIDER NGO

Założeniem konkursu Rawicki Lider NGO jest coroczne wyróżnianie osób działających w organizacjach, promowanie samych organizacji czy też oddolnych inicjatyw realizowanych na terenie gminy Rawicz oraz dostrzeżenie roli przedstawicieli biznesu we wspieraniu trzeciego sektora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Termin zgłoszeń upływa 29 listopada br. Wypełnione formularze dostępne na stronie www.rawicz.pl można złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz (ul. Marsz. Piłsudskiego 21) lub wysłać zeskanowany dokument mailem na adres promocja@rawicz.eu.
Mamy nadzieję, że wspólnie dostrzeżemy osoby i organizacje, które swoją pracą zasługują na społeczne uznanie.
Uroczyste ogłoszenie laureatów będzie miało miejsce 13 grudnia br. podczas V Rawickiej Gali Organizacji Pozarządowych.
 
Regulamin z załączniku.
DO GÓRY