10 milionów złotych na wsparcie III sektora: Program COVID-19

Rada Ministrów przyjęła rządowy Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19. Dofinansowanie kosztów czynszu, dotacje na adaptację działań do wymogów komunikacji zdalnej oraz na działania wspierające instytucje publiczne w walce z epidemią – to  przykłady pomocy, jaką oferuje III sektorowi nowy program wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Razem z pozostałymi 18 rozwiązaniami legislacyjnymi dla NGO, program tworzy Tarczę antykryzysową dla sektora pozarządowego, ogłoszoną w marcu z inicjatywy prof. Piotra Glińskiego, Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego. Pełna informacja znajduje się na stronie niw.gov.pl. 
Nabór wniosków rozpoczyna się 12 maja.

Zdobądź pieniądze na realizację młodzieżowej inicjatywy

Stowarzyszenie „ZMW” w ramach projektu „Młodzieżowe Wulkany Partycypacji” ma przyjemność zaprosić do udziału w projekcie młodzież w wieku 13-19 lat z terenu powiatów: gostyński, kościański, rawicki, leszczyński i miasto Leszno. Na zgłoszenia czekamy tylko do 20 maja 2020 r. do godz. 23:59!

Spośród zgłoszonych grup młodzieżowych Kapituła dokona wyboru 15 inicjatyw, które wezmą udział w projekcie i otrzymają 2000 zł na realizację swojej inicjatywy! Więcej informacji oraz na wszelkie pytania odpowiada koordynator projektu Mikołaj Kostaniak pod numerem telefonu 516 246 364 lub pod adresem e-mail zmw.redakcja@gmail.com. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Załączniki:
Pobierz plik (Informacja_MWP.pdf)Informacja_MWP.pdf[ ]417 kB

Punkt wsparcia przy MGOPS w Rawiczu

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i w trosce o bezpieczeństwo przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej w Gminie Rawicz zapraszamy do korzystania ze wsparcia świadczonego w ramach Punktu Wsparcia Ekonomii Społecznej przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawiczu za pośrednictwem adresu e-mial: projekty@opsrawicz.pl

Zdalny dyżur dla organizacji pozarządowych

W tych trudnych czasach pojawia się dużo pytań i wątpliwości dotyczących realizacji bieżących zadań publicznych zleconych przez Gminę Rawicz. Biuro Promocji i Komunikacji Społecznej uruchamiło zdalny dyżur. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00 będziemy starać się odpowiedzieć na Państwa pytania pod numerem telefonu 660 228 210. Zawsze można wysłać pytania mailem na adres promocja@rawicz.eu

Zachęcamy do kontaktu, tym bardziej, że dla wszystkich nas ta sytuacja jest nowa i dlatego tylko przy współpracy z Państwem możemy znaleźć i wybrać najlepsze rozwiązania.   

Zestawienie złożonych ofert w Otwartym Konkursie Ofert - I edycja 2020

Przedstawiamy zestawienie złożonych ofert w I edycji otwartego konkursu na realizacje zadań publicznych w 2020 roku. W wymaganym terminie (30.12.2019 r.) do Urzędu wpłynęło 56 ofert na łączną kwotę dofinansowania 1.378.825,56 zł. Przewidujemy, że ocena formalna złożonych ofert potrwa do 15 stycznia. Apelujemy o systematyczne sprawdzanie elektronicznej skrzynki pocztowej oraz generatora e-NGO, ponieważ może pojawić się informacja o konieczności uzupełnienia brakujących załączników lub poprawienia innych błędów formalnych. Niedopełnienie wspomnianych obowiązkow będzie skutkować odrzuceniem oferty i w konsekwencji niezakwalifikowaniem jej do dalszej oceny przez członków komisji konsursowej. Ocena merytoryczna zakwalifikowanych ofert będzie dokonywana etapami, począwszy od 15 stycznia, w zależności od przedstawionego przez oferentów harmonogramu realizacji zadań. Całość procedury oceny ofert ma szanse zakończyć się do końca stycznia.   

 

Nabór członków Komisji Konkursowych

W związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert na realizacje zadań publicznych w 2020 roku informujemy, że organizacje pozarządowe mogą zgłaszać swoich przedstawicieli na członków Komisji Konkursowych. W Komisji Konkursowej uczestniczyć będą dwie osoby rekomendowane przez trzeci sektor. Zgłoszenia przyjmowane będą do 15 stycznia 2020 roku na kartach zgłoszeń załączonych do powyższej informacji.  

 

Załączniki:
Pobierz plik (Karta zgłoszenia.doc)Karta zgłoszenia.doc[ ]738 kB

Szkolenie - nowe wzory ofert i sprawozdań

W ramach Mobilnego Punktu Wsparcia Organizacji Pozarządowych w dniu 28 listopada o godzinie 16:00 w sali sesyjnej Urzędu rozpocznie się szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z zakresu pisania ofert i sporządzania sprawozdań na nowych wzorach obowiązujących od marca 2019 roku. Podczas szkolenia podane zostaną praktyczne porady w zakresie wypełniania ofert, wskazywania w nich rezultatów, celów szczegółowych oraz sprawozdawczości z realizowanych zadań. Dodatkowo, w przeddzień ogłaszania otwartych konkursów ofert, zostaną przekazane najważniejsze informacje na temat nowych konkursów. W szkoleniu mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani tematem - przedstawiciele NGO, pracownicy samorządowi zajmujący się współpracą z trzecim sektorem. Szkolenie jest bezpłatne, wstęp na nie jest wolny. Zapewniamy serwis kawowy. Informacje pod numerem tel. 65 546 76 71.

 

Rusza nabór wniosków do tytułu RAWICKI LIDER NGO

Założeniem konkursu Rawicki Lider NGO jest coroczne wyróżnianie osób działających w organizacjach, promowanie samych organizacji czy też oddolnych inicjatyw realizowanych na terenie gminy Rawicz oraz dostrzeżenie roli przedstawicieli biznesu we wspieraniu trzeciego sektora. 
 
 

Otwarte spotkanie konsultacyjne 15.10.2019 r.

Burmistrz Gminy Rawicz zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, osoby zainteresowane współpracą i budowaniem społeczeństwa obywatelskiego na OTWARTE SPOTKANIE KONSULTACYJNE programu współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok. Spotkanie zaplanowano na 15 października (wtorek) na godzinę 17.00 w sali sesyjnej Urzedu Miejskiego Gminy Rawicz. Podczas spotkania porozmawiamy o zadaniach, które Gmina Rawicz oraz organizacje zamierzają realizować w nadchodzącym roku. Z uwagi na to, że w 2019 roku zaszły bardzo istotne zmiany w podejściu do realizacji zadań oraz ich rozliczania niezbędne jest przedyskutowanie sposobów opisywania zadań, określania ich celów i rezultatów. Ze względu na to, że nie określmy godziny zakończenia konsultacji - zależy to tylko od poziomu zainteresowania - przygotowaliśmy serwis kawowy. Zapraszamy do dyskusji.  

 

 

 

Stowarzyszenie Centrum PISOP zaprasza do udziału w Konkursie pn.: „Działania Godne Uwagi”. Celem Konkursu jest upowszechnienie działań zrealizowanych przez wielkopolskie organizacje oraz grupy nieformalne na rzecz mieszkańców.
Na zwycięzców czekają nagrody!
 
 
 
DO GÓRY