w czwartek wieczorem Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Minister Edukacji Narodowej we wspólnym komunikacie zalecają pracodawcom zwolnienie pracowników młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.
 
 
Szczegółowy komunikat znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DO GÓRY