Zainwestuj w Rawiczu!

Zainwestuj w Rawiczu!

Invest in Rawicz

Wirtualna wycieczka

Wirtualna wycieczka

Odwiedź nasze miasto

Kalendarz imprez

Kalendarz imprez

Zgłoś swoją imprezę

Wybory uzupełniające

Wybory sołeckie

BIURO OBSŁUGI KLIENTA
Czytaj więcej +

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

W tym dziale znajdziecie Państwo, m.in. : dokumenty do pobrania, elektroniczną skrzynkę podawczą.

BIZNES I INWESTYCJE
Czytaj więcej +

BIZNES I INWESTYCJE

W tym dziale znajdziecie Państwo: aktualności biznesowe, ofertę inwestycyjną Gminy Rawicz, aktualny SITE CHECK LIST.

NASZE MIASTO
Czytaj więcej +

NASZE MIASTO

W tym dziale znajdziecie Państwo, m. in. : plan miasta, zabytki gminne i ich historie, galerie imprez.

AKTUALNOŚCI

ZOBACZ WSZYSTKIE -
 • Inicjatywa lokalna - konsultacje publiczne projektu uchwały
  03 marzec 2015 przez Michał, w Aktualności
  Inicjatywa lokalna - konsultacje publiczne projektu uchwały
  Burmistrz Gminy Rawicz informuje, że w dniach od 10 do 25 marca 2015 roku przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie...
  Czytaj więcej...
 • VI Sesja Rady Miejskiej Gminy Rawicz
  02 marzec 2015 przez Administrator, w Aktualności
  VI Sesja Rady Miejskiej Gminy Rawicz
  4 marca 2015 r. o godz. 12:00 w sali 102 Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz przy ul. Piłsudskiego 21 odbędzie się VI sesja Rady Miejskiej Gminy Rawicz.
  Czytaj więcej...
 • Dyżur specjalisty ds. funduszy europejskich
  02 marzec 2015 przez Kasia, w Aktualności
  Dyżur specjalisty ds. funduszy europejskich
  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lesznie zaprasza wszystkich zainteresowanych pozyskaniem wsparcia ze środków Unii Europejskiej na...
  Czytaj więcej...

Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych oraz gimnazjów na rok szkolny 2015/2016

Podstawy prawne:
1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014, poz. 7).
2. Uchwała nr IV/20/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rawicz (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2015r. poz. 850).

 Uchwała nr IV/20/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 21 stycznia 2015 r.

 Załączniki do Uchwały IV/20/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz

 Obwody szkół podstawowych

Oferta organizacji pracy placówek wychowania przedszkolnego

Placówki wychowania przedszkolnego w Gminie Rawicz na rok szkolny 2015/2016 - oferta organizacji pracy.

 Oferta

Przedszkola

I. Informacje ogólne

Przebieg rekrutacji do przedszkoli
1. Należy zapoznać się z ofertą organizacji pracy placówek wychowania przedszkolnego w Gminie Rawicz na rok szkolny 2015/2016 oraz ofertami edukacyjnymi placówek dostępnymi na stronach internetowych.
2. Należy pobrać wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola:
- ze stron internetowych: Gminy Rawicz lub przedszkoli
- w przedszkolach
- w Biurze Obsługi Klienta UMG Rawicz.
3. Należy starannie wypełnić wniosek oraz dołączyć do niego wymagane oświadczenia i dokumenty.
4. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta UMG Rawicz w terminie od 02 do 31 marca 2015r.
5. Wniosek może być złożony do nie więcej niż 3 wybranych placówek, przy czym w każdym wniosku trzeba określić tę samą kolejność wybranych placówek w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

I. Informacje ogólne

Przebieg rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
1. Należy zapoznać się z Uchwałą Nr IV/20/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rawicz (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2015r. poz. 850).
2. Należy zapoznać się z ofertą organizacji pracy placówek wychowania przedszkolnego w Gminie Rawicz na rok szkolny 2015/2016 oraz ofertami edukacyjnymi placówek dostępnymi na stronach internetowych placówek.
3. Należy pobierać wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej:
- ze stron internetowych: Gminy Rawicz lub szkół podstawowych,
- w szkole podstawowej,
- Biurze Obsługi Klienta UMG Rawicz.

Szkoły Podstawowe

Przebieg rekrutacji do szkół podstawowych

1. Aby zapisać dziecko do klasy I w szkole obwodowej (zgodnie z miejscem zamieszkania) wystarczy pobrać i wypełnić formularz zgłoszenia. Zgłoszenie należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie od 02 do 31 marca 2015r.
2. Postępowanie rekrutacyjne do klas I dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły jest prowadzone, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Udział w postępowaniu rekrutacyjnym wymaga pobrania formularza wniosku o przyjęcie dziecka, wypełnienia i złożenia w sekretariacie wybranej szkoły podstawowej.
3. Odpowiednie formularze - zgłoszenie lub wniosek o przyjęcie dziecka można pobrać:
- w siedzibach szkół podstawowych,
- ze stron internetowych szkół podstawowych.
4. Formularze należy starannie wypełnić. W przypadku wniosków należy dołączyć wymagane oświadczenia i dokumenty.
5. Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną umieszczone na tablicach ogłoszeń w poszczególnych szkołach.

Gimnazja

I. Informacje ogólne

Przebieg rekrutacji do gimnazjów
1. Rekrutacja do gimnazjów przebiega zgodnie z terminarzem rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 pozostającym załącznikiem nr 3 do Zarządzenia nr 110.1.1635.2014 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30.12.2014r. http://ko.poznan.pl/?page=rekrutacje_informator
2. Proces składania dokumentów do gimnazjów rozpoczyna się 27 kwietnia 2015r.
3. Aby zapisać kandydata do klasy I w gimnazjum obwodowym (zgodnie z miejscem zamieszkania) wystarczy pobrać i wypełnić formularz zgłoszenia.
4. Postępowanie rekrutacyjne do klas I dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum jest prowadzone, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Udział w postępowaniu rekrutacyjnym wymaga pobrania formularza wniosku o przyjęcie kandydata, wypełnienia i złożenia
w sekretariacie wybranego gimnazjum.

 

 

 KARTA DUŻEJ RODZINY


Od maja 2014 r. na terenie Gminy Rawicz funkcjonuje Program "Duża Rodzina", adresowany do rodzin wielodzietnych. Uczestnicy Programu mogą się ubiegać o wydanie Gminnej Karty Dużej Rodziny.
Od stycznia 2015r. wszelkie sprawy związane z Gminną Kartą Dużej Rodziny będą prowadzone przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu - czytaj
Zobacz także:
 

Kalendarz imprez

Zgłoszenie swojej imprezy w 3 krokach

 

Zobacz kalendarz +

Instrukcja dodania wydarzenia +

Założenie konta

Założenie konta

Należy utworzyć nowe konta na www.gmail.com

Dodanie adresu

Dodanie adresu

Oczekiwanie na dodanie adresu do listy

Dopisz imprezę do kalendarza

Dopisz imprezę do kalendarza

Ten krok wymaga zalogowania.

DO GÓRY

B

I

P

barbeque
barbeque